Tag: ODPADOVÁ DATA

monitoring_odpadu_projekt1.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 26. 2. 2021

Projekt Když se s odpady nakládá dobře: Monitoring odpadů

Pro přechod na lepší způsoby nakládání s odpady je nutné v první řadě analyzovat data o produkci odpadů a nakládání s nimi. Monitoring odpadů poskytne obcím a městům komplexní přehled, transparentnost a díky následné optimalizaci svozových tras zvýšení efektivity a současně snížení provozních nákladů. Podstatný je také faktor snížení enviromentální zátěže.

monitoring odpadu video obrazek.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 7. 3. 2021

Video Projekt Když se s odpady nakládá dobře: Monitoring odpadů

Pakliže chce obec cokoliv změnit ve svém odpadovém hospodářství, neobejde se bez důkladného monitoringu odpadů. Pokud chce zefektivnit své odpadové hospodářství, ušetřit náklady, předcházet vzniku odpadu, snižovat produkci směsného komunálního odpadu, zefektivnit třídění odpadů, vždy je nutné přesně vědět, kolik a kterého odpadu obec produkuje.

kontejnery004 (3).jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 2. 7. 2021

Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2020

Náklady na odpadové hospodářství obecně závisí na množství a struktuře odpadů, pro které je služba zajišťována, dále pak na rozsahu a způsobu poskytované služby v souladu s legislativními požadavky a v neposlední řadě také na mandatorních výdajích daných legislativou - např. poplatky a daně.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema