Tag: KALY

ČOV Kopřivnice SMVAK OSTRAVA

Aktuality / 24. 3. 2023

SmVaK Ostrava: Více než 36 milionů do kalového hospodářství čistírny odpadních vod v Kopřivnici

Čistírna odpadních vod v Kopřivnici bude mít novou linku pro odvodňování kalu, která bude kapacitně odpovídat danému provozu a objemu produkovaného kalu. Díky tomu bude dále zvýšena ekologičnost daného provozu. Dosáhne se totiž vyššího odvodnění kalu, celý prostor s kontejnery pro výsledný kal bude zakrytý, čímž se omezí vlivy na okolí.

zakon2.jpg

Legislativa / Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 5. 1. 2023

Od 1. ledna vstoupila v účinnost novelizace vyhlášek týkajících se odpadového hospodářství

Jedná se o předpis č. 445/2022 Sb., kterým se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství. Novelizace vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, mimo jiné, zmírňuje podmínky pro upravené kaly a jejich aplikaci na zemědělskou půdu.

kaly1.JPG

Odpady / Voda / Téma / 10. 8. 2022

Zpracování čistírenských kalů do kompostu

V tomto roce končí přechodné období, kdy bylo možné ukládat kaly z ČOV na zemědělskou půdu za mírnějších podmínek. Nově budou muset vlastníci a provozovatelé ČOV zajistit kalovou koncovku nebo převážet kal do kompostáren.

zelene_strechy6.JPG

Odpady / Voda / Oběhové hospodářství / Téma / 28. 5. 2022

Čistírenský kal a cihelnou drť se podařilo přeměnit na kvalitní substrát

V České republice se ročně vyprodukuje zhruba 170 tisíc tun sušiny čistírenského kalu a cca 750 tisíc tun cihelné drti. Výzkumníkům se nyní podařilo vymyslet smysluplné a efektivní využití těchto odpadních materiálů. Oba se totiž mohou stát součástí kvalitního substrátu pro zelené střechy, fasády i stěny. Lze je také využít jako součást pěstebního substrátu pro přípravu rozchodníkových koberců.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon
Bert