Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kompostováním lze předcházet vzniku odpadů a mít z toho užitek

| autor: Hana Tomášková0

kompost3.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Od 1. května probíhá Mezinárodní týden kompostování. Domácím nebo komunitním kompostováním lze účinně přispět k eliminaci odpadů. Obce spolupracují s kompostárnami a přispívají tak k návratu organické hmoty a živin do půdy. Ta pak dokáže zadržovat více vody a je odolnější vůči erozi.

Výhody domácího a komunitního kompostování

Domácí a komunitní kompostování slouží pro oddělený sběr bioodpadů z domácností, jeho kompostování a využití v místě vzniku. Odpadá tak svoz a manipulace s odpadem. Šetří se pohonné hmoty, čistota ovzduší a výsledný kompost se použije v oblasti svého původu.

Jak založit kompost

Pro správné založení a udržování kompostu je třeba surovinovou skladbu, především poměr uhlíku a dusíku. Tzv. mokrá složka (například tráva, zbytky ovoce a zeleniny, ) je bohatá na dusík, suchá složka (nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny, dřevnaté stonky květin apod.) obsahuje hodně uhlíku.

Na dno kompostu dejte hrubší a vzdušný materiál. To umožní provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. Pak přidejte vlhký zelený odpad a vrstvy stále střídejte.

Nejčastější chyby při kompostování:

 • Kompost je příliš suchý - má šedou barvu, nerozkládá se. Takovýto kompost lze pokropit.
 • Kompost je příliš vlhký - správnou vlhkost kompostu zjistíme tak, že vezmeme hrst kompostu do ruky. Pokud z materiálu vytiskneme pouze několik kapek - je vše v pořádku. Je-li kompost příliš vlhký, přidáme suchou složku – například nadrcené větve nebo piliny. Abychom zamezili prvním dvěma chybám, je třeba zajistit správné míchání vrstev kompostu. - Nejvhodnější je použít co nejpestřejší složení kompostovaného materiálu a materiály navzájem promíchat. Vlhký zelený se suchým, porézní s méně propustným, starší hnědý dřevnatý materiál s čerstvým zeleným.
 • Kompost nemá dostatečný přívod vzduchu - kompostér musí mít odvětrávání, cca. 1x měsíčně je vhodné kompost kvůli provzdušnění promíchat.
 • V kompostu se vyskytují nežádoucí příměsi - je nutné hlídat, aby na kompost přišly jen složky, které tam patří
 • V kompostu se vyskytuje nežádoucí hmyz - je třeba kompost přeházet a zjistit, co bylo příčinou výskytu nežádoucího hmyzu
 • V kompostu se vyskytují příliš velké kusy materiálu - kusy kuchyňského odpadu přidávané na kompost by neměly být větší než dlaň

Co patří na kompost:

 • zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
 • kávové a čajové zbytky
 • zbytky pečiva
 • skořápky z vajíček a ořechů
 • lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, na malé kousky rozstříhané kartonové krabice – jedná se o skvělý suchý hnědý odpad bohatý na uhlík
 • podestýlka domácích býložravých zvířat
 • posekaná tráva, listí, větvičky
 • plevele, zbytky zeleniny
 • piliny, hobliny, kůra
 • popel ze dřeva
 • trus býložravých hospodářských zvířat
 • peří, chlupy, vlasy

Co nepatří do kompostu:

 • Zbytky masa, ryby, mléčné výrobky, trus masožravých zvířat,
 • chemicky ošetřené zbytky
 • uhynulá zvířata apod.

Obce a biologicky rozložitelné odpady

Pro obce je povinné celoroční třídí biologicky rozložitelných odpadů od roku 2016. Na základě platné legislativy umožňují obce odevzdávat bioodpady do speciálních nádob nebo minimálně do sběrného dvora. Jak uvádí Ministerstvo životního prostředí, obec by v rámci nastavení systému měla komunikovat s kompostárnou a se zemědělci v regionu. Potřebné je také zapojení škol a ekologická výchova. Pro účely osvěty je třeba zdůraznit výhody kompostování:

 • Dochází k větší schopnosti půdy absorbovat vodu a tuto udržet i v suchém období, a to déle než u půdy, kde kompost aplikován nebyl. Toto je významné zejména ve vztahu k vývoji počasí, kdy sucho ovlivňuje pěstování polních plodin. Aplikací kompostu lze uspořit vodu, která je potřeba k provedení zálivky.
 • Kompostem se doplňují živiny pro výživu rostlin. Dodání organické hmoty způsobuje lepší využití živin a jejich absorpci v půdním komplexu.
 • Kompost navrací organickou hmotu do půdy. Podporuje rozvoj půdní mikroflóry a drobných živočichů.
 • Zvýšením podílu organické hmoty v půdě dochází ke snížení negativních jevů jako je eroze a utužení půd. Takové postižení půd je v poslední době stále častější a ohrožuje značné procento půd.
 • Při aplikaci kompostu se ukládá uhlík do půdy, která pak plní funkci „uhlíkové banky“. Uhlík se pak neuvolňuje do atmosféry v podobě CO2.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema