Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Propojování vodárenských soustav: Bezpečné a plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou

| autor: Hana Tomášková0

voda_nedostatek2.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

V reakci na postupující změny klimatu a předcházení možným dopadům ve formě nedostatku pitné vody rozšiřuje Ministerstvo zemědělství program podpory. Jednou z klíčových oblastí je propojování vodárenských soustav.

V krátkém rozhovoru shrnul Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství (MZe), význam i detaily podpory v této oblasti.

Jak zásadní je propojování vodárenských soustav pro zajištění pitné vody v lokalitách, kde jí může být nedostatek?

Propojování a posilování vodárenských soustav je zásadní a je dotační prioritou MZe. Důležité je si uvědomit, že bychom si pod tímto pojmem měli představit nejen skutečné propojování vodárenských soustav, ale i jejich rozšiřování nebo i zdrojové posilování. Jeho smysl spočívá především v zachování bezpečného a plynulého zásobení obyvatelstva pitnou vodou. Páteřní vodovody, resp. vodárenské soustavy, jsou velké, nadobecní infrastrukturní systémy, které mají zpravidla dostatečně kapacitní zdroje vody, které jsou daleko méně náchylné k nedostatečnosti ať už kapacitní, ale i kvalitativní než zdroje malé, lokálních vodovodů. Vzájemné propojování a posilování zdrojů pomůže zejména ve chvíli, kdy nastane krizová situace, což může být například sucho nebo havárie. Převedení vody z jiného zdroje zajistí, že výpadek dodávky pitné vody bude krátký a obyvatelé si ho ani nemusí všimnout. Současně to může umožnit obnovu a opravy bez přerušení dodávek pitné vody.

Jakým způsobem MZe podporuje propojování vodárenských soustav a nádrží?

MZe v roce 2020 vytvořilo Program „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ a bylo z něj financováno prvních 7 pilotních projektů.

V reakci na poptávku obcí a vlastníků vodovodní infrastruktury MZe program rozšířilo o další podprogram – Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I. pro další opatření, která obsahuje Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. Jedním z podporovaných opatření je podpora zabezpečení a zajištění větší odolnosti vodárenské infrastruktury a předcházení možným dopadům nedostatku pitné vody (navýšení kapacity stávajících zdrojů, propojování vodárenských soustav apod.).

Doba realizace Programu byla stanovena na období 2020 – 2025, tj. na 6 let s celkovou alokací 4,89 mld. Kč.

V rámci uvedeného programu MZe podporuje také opatření týkající se rekonstrukce, modernizace a obnovy vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody (tj. zejména rekonstrukce a obnovu přivaděčů). Součástí tohoto programu jsou dále opatření na podporu výstavba nových skupinových vodovodů, výstavba nové vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a opatření na podporu instalace Smart Meteringu na vodovodní síti z důvodu snížení ztrát nebo zajištění regulace spotřeby v oblastech s omezenými zdroji pitné vody.

Posilování a propojování vodárenských soustav resort dosud podpořil částkou cca více než 1,3 miliardy korun, předpoklad pro letošek je dalších 875 milionů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ