Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zpracování komunálních odpadů ve snížené sazbě DPH: Jedna z prvních vlaštovek podpory recyklace v ČR

| autor: Hana Tomášková0

kontejnery12.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Z hlediska recyklace odpadů přináší novela zákona o DPH velmi důležitou změnu. Zařazuje totiž činnosti úpravy komunálních odpadů za účelem dalšího využití, druhotné suroviny, do snížené sazby DPH. Jak tuto změnu hodnotí její iniciátoři František Elfmark z České pirátské strany a Jana Krutáková z hnutí STAN?

Zákon č. 609/2020, známý jako tzv. daňový balíček, byl 31. prosince 2020 publikován ve Sbírce zákonů. Jeho základní účinnost je od 1. 1. 2021. V rámci tohoto zákona došlo i ke změně zákona o dani z přidané hodnoty, která do své přílohy č.2 zahrnula do seznamu služeb podléhajících první snížené sazbě daně (15 %) i položku 38.3 Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny.

Příloha již obsahovala položky 38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu a 38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.

Původní návrh na změnu, který iniciovali František Elfmark z České pirátské strany a Jana Krutáková z hnutí STAN, se týkal zpracování jakéhokoliv odpadu. To, že se ve finále podařilo prosadit sníženou sazbu DPH u zpracování alespoň komunálního odpadu, lze však s přihlédnutím k omezeným možnostem podpory recyklace v České republice hodnotit jako velký úspěch.

Jak se na výsledný stav novelizace dívají oba iniciátoři a jak hodnotí využívání odpadů a jejich recyklaci v ČR?

Jana Krutáková, Poslankyně Parlamentu České republiky:

Jsem ráda, že schválením daňového balíčku byla zavedena nižší sazba DPH u činnosti "zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny“, přestože se domnívám, že návrh, který jsme vypracovali společně s kolegou Elfmarkem, řešil problematiku odpadů a recyklace komplexněji.

Nicméně toto snížení vnímám jako pozitivní krok k tomu, abychom postupně začali naplňovat ustanovení nové odpadové legislativy. Ta klade důraz samozřejmě na snižování množství odpadů, ale také, zejména v souladu s evropským předpisy, na recyklaci.

Již 2 roky zaštiťuji pracovní skupinu RecHelp, která se zabývá právě otázkami recyklace a jejího zvýhodnění na trhu. Společně se zástupci odpadových společností, zpracovateli odpadů a druhotných surovin, firmami uvádějícími recykláty a recyklované výrobky na trh, zástupci neziskových organizací a zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí jsme se shodli na jedenácti krocích, jež jsou zapotřebí k efektivní recyklaci a které by měly přispět k vyšší míře recyklace na poli odpadového hospodářství.

Těmito body jsou:

 1. Snížení sazby DPH
 2. Snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu
 3. Závazek státu, aby ve veřejných zakázkách preferoval určité procento recyklovaných výrobků
 4. Daňové zvýhodnění recyklace v rámci daně z příjmu
 5. Podpora recyklace v rámci dotačních programů
 6. Zapracování využití recyklovaných materiálů a recyklátů do technických norem
 7. Definování efektivních nástrojů k motivaci samotných výrobců obalů a výrobků
 8. Příprava standardů pro sekundární plasty
 9. Vyhotovení edukačního a osvětového materiálu pro možnosti uplatnění druhotných surovin, konkrétně plastů
 10. Potřeba evidence vzniku a využití druhotných surovin
 11. Zdanění primárních surovin

Postupně se snažíme všechny tyto cíle implementovat do našich právních norem.

Díky snížení DPH jsme na správné cestě k udržitelnosti, po které kráčí již většina států EU, je to však cesta dlouhá a náročná, já však pevně věřím, že naše snaha není zbytečná.

František Elfmark, Poslanec Parlamentu České republiky:

Zařazení zpracování komunálního odpadu do snížené sazby daně považuji určitě za přínosné. Navrhoval jsem však sníženou sazbu DPH na zpracování jakéhokoliv odpadu, protože v souladu s principy oběhového hospodářství je třeba maximálně využívat veškerý odpad a mám za to, že snížená sazba by podpořila větší využívání a recyklaci i dalších druhů odpadů. V originálním znění to umožňuje i směrnice 2006/112/EC (došlo však pravděpodobně k chybě v překladu, neboť v českém znění je uveden pouze domovní odpad).

Zařazení zpracování komunálního odpadu do nižší sazby tak pokládám za částečný, ale důležitý úspěch.

Ke zvyšování míry recyklace v ČR by nyní mělo napomoci kromě daňových nástrojů zejména navýšení skládkovacích poplatků, třídicí sleva či ekomodulace, která by měla zajistit lepší recyklovatelnost výrobků.

Do nových zákonů se však nedostaly další nástroje, které by tomuto cíli mohly pomoci, jako je třeba námi navrhovaný spalovací poplatek, nebo dřívější ukončení skládkování využitelných odpadů. S dalšími nástroji na podporu recyklace přišla například sněmovní pracovní skupina RecHelp.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ