Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

V Teplicích ví, jak na bioodpad

| autor: Hana Tomášková0

slupky2.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Město Teplice již roky nabízí občanům nádoby na bioodpad. To se osvědčilo zejména u domkařů. Na sídlištích byl problém s nekvalitním tříděním. I na to však město vyzrálo. V současné době zde probíhá pilotní projekt na třídění kuchyňského odpadu.

Hnědé popelnice pro rodinné a malé bytové domy

V zástavbách rodinných a menších bytových domů mají obyvatelé Teplic k dispozici hnědé popelnice na bioodpad - tedy na zbytky z domácností rostlinného původu a případně odpad ze zahrad či předzahrádek.

Občané mají ve větší míře možnost tyto odpady kompostovat přímo na své zahrádce a popelnici tak ani nepotřebují – to je nejlepší možná varianta. Předejde se tím drahému svozu odpadu do kompostárny, do systému odpadů města tento bio materiál vůbec nevstoupí a občanům pak na zahrádce vznikne kompost, který přímo v místě opět využijí. Předchází se tak vzniku odpadů, což je vždy nejlepším a nejekonomičtějším řešením.

Pokusy o sběr bioodpadu na sídlištích

V sídlištní zástavbě jsou možností třídění a využití bioodpadu omezené. Na překážku je zde vysoká míra anonymity a neochota občanů k třídění tohoto druhu odpadu, většinou však pramenící také z nedostatku informací.

Po zavedení zákonné povinnosti třídění bio odpadu v roce 2015, některá města, která, ve snaze umožnit občanům třídění, přistavila nádoby na bioodpad do sídlišť plošně, bohužel cca do půl roku službu rušila, a to z důvodu velmi špatné kvality třídění. Takto znečištěný odpad nemohl být přijímán ke zpracování v kompostárně, ale musel bohužel stejně končit na skládce.

Nádoby na bioodpad pro paneláky na vyžádání

Město Teplice se vydalo cestou dobrovolného zapojování panelových domů do třídění bio odpadu. Prostřednictvím webových stránek, bytových družstev a tisku nabízí možnost přistavení hnědých bio nádob na odpad rostlinného původu k jednotlivým panelovým domům již řadu let.

Nádoby jsou přidělovány bezplatně - jako veškeré služby spojené s odpady v Teplicích již od roku 1998 - a to na vyžádání nájemníka domu, nejlépe delegáta, ale není podmínkou, kde jsou ochotni bio odpad třídit. Nádoby jsou opatřené gravitačním zámkem na FAB klíč, který je při přistavení nádoby předán žadateli prostým vhozením do schránky.

Nájemníci, kteří chtějí třídit, si tedy pouze v jakémkoli zámečnictví nechají namnožit potřebné množství klíčů a nehrozí tak, že by byl odpad znečišťován a jejich snaha mařena někým, kdo třídit nechce.

Naopak se většinou postupně zapojí i zbytek nájemníků ve vchodu či několika sousedících vchodech, protože „příklady táhnou“ a původní „netřídiči“ si ověří v praxi, že třídění bio odpadu není nic neproveditelného.

Pilotní projekt na sběr kuchyňského odpadu i živočišného původu

Pilotní projekt na sběr kuchyňského odpadu rostlinného i živočišného původu zde běží od 8. 4. 2021. Zapojilo se do něj celkem 350 domácností v sedmi vytipovaných několikavchodových panelových domech. Zapojené objekty byly zároveň vybrány záměrně z pěti různých katastrů tak, aby vznikl reprezentativní vzorek napříč sídlištní zástavbou celého města. Vlastnictví vybraných objektů je rovnoměrně zastoupeno čtyřmi největšími bytovými družstvy v Teplicích.

Zúčastněným domácnostem byly předány speciální odvětrávané košíky a rozložitelné sáčky pro sběr kuchyňského odpadu, který je tak možno třídit přímo v domácnostech. K zapojeným objektům jsou také přistaveny speciální hnědé uzamykatelné nádoby, do kterých budou zapojené domácnosti vytříděný kuchyňský odpad, po naplnění domácího košíku, vhazovat. Uzamykatelné nádoby eliminují znečištění odpadu nezapojenými občany.

„Svoz nádob je zajištěn 1x týdně. Dosud proběhlo 19 svozů, přičemž celkové množství svezeného kuchyňského odpadu činí 7.062 kg. Průměrně je tedy cca 372 kg na 1 svoz. Množství vytříděného odpadu je kolísavé – zejména v letních měsících je odpadu méně, což lze ale přisuzovat dovoleným apod.,“ přibližuje první data Robin Röhrich, mluvčí města Teplice, a dodává: „Množství SKO pro jednotlivé zapojené objekty bohužel nemáme k dispozici a z celkového množství odpadu nelze posoudit.“

Koncové zařízení pro bioodpad z Teplic je kompostárna. „Svoz je směřován do kompostárny, kde musí projít procesem tzv. hygienizace. Po šesti až osmi týdnech je z odpadu kvalitní kompost,“ uvádí Robin Röhrich.

Na rozdíl od bioodpadu rostlinného původu je proces tzv. hygienizace u kuchyňského odpadu nezbytný, protože zahubí patogenní mikroorganismy a další choroboplodné zárodky.

Co se během probíhajícího projektu osvědčilo? „Osobní schůzka a předání informací delegátům jednotlivých objektů a zástupcům bytových družstev, jejichž objekty byly následně do projektu zapojeny a osobní předání informací a třídících setů do jednotlivých domácností,“ zdůrazňuje Robin Röhrich význam osvěty formou osobních jednání.

Pilotní projekt sběru kuchyňského odpadu je koncipován na období jednoho roku, tedy do 31. 3. 2022. Poté bude projekt vyhodnocen a dle získaných výsledků a dalších relevantních poznatků přijata opatření a usměrněn další vývoj třídění této komodity.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema