Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Snižování množství směsného komunálního odpadu

| autor: Hana Tomášková0

576px-Novojičínská_radnice (2).jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Wikimedia Commons

Zdražení energií, omezené zdroje planety, rostoucí náklady za ukládání směsného odpadu na skládky, to je jen zlomek z důvodů, proč intenzivně usilovat o snižování jeho produkce. V rámci nové odpadové legislativy obce plní cíle, které pro řadu z nich znamenají transformaci odpadového hospodářství.

Předcházení vzniku odpadu

Odpad, který nevznikne, nestojí obec peníze. Jako jeden z nejvýznamnějších aspektů je tedy třeba sledovat ekonomický přínos předcházení vzniku odpadu. Rozumíme tím, že odpad nevznikne nebo vznikne méně.

Obce mohou k prevenci vzniku odpadů přispět například:

  • Vzdělávání občanů – informovanost občanů – seznámení obyvatel s reálnými odpadovými daty, konfrontace produkce odpadů a cen za jejich nutnou likvidaci
  • Podpora využívání nepotřebných věcí – bazarové akce, re-use centra, weby, kde lze nabídnout použité věci apod.
  • Omezení přístupu (zámky) nebo počtu nádob na směsný odpad či omezení frekvence svozu směsného komunálního odpadu. – Zde je velmi nutné zajistit důkladnou osvětu občanů, kteří musí vědět, jaký je smysl této akce a že v důsledku znamená pro obec přínos. Je dále třeba sledovat a aktivně bránit případnému vzniku černých skládek.
  • Motivační systémy, které mají vliv na chování občanů
  • Další – podpora pití kohoutkové vody – veřejná pítka, zásobníky na úřadech, dále zálohované opakovaně použitelné nádoby na veřejných akcích, informování o bezobalových možnostech nákupu (i v obchodních řetězcích – minimum jsou vlastní tašky či sáčky na pečivo nebo ovoce, zprostředkování kontaktů, kam lze odevzdávat krabice z e-shopů či jak si nechat zdarma odvézt vysloužilý elektrospotřebič).

Bioodpad

Zaměření na bioodpad a jeho důsledné třídění pomůže odklonit tuto složku ze směsného komunálního odpadu, což v řadě měst přispěje výrazným způsobem ke snížení produkce směsného komunálního odpadu. Důraz je třeba klást na domácí a komunitní kompostování.

Osvěta a motivace občanů

Motivační platby typu PAYT, kdy občané platí podle toho, kolik odpadu vyprodukují, velmi zásadně ovlivňují chování občanů. Finanční motivace je velmi srozumitelná a je tak jednou z nejsilnějších metod, které obec může použít.

Systém door-to-door umožňuje třídit odpady přímo v domácnostech, což má vliv na kvalitu i množství třídění. V kombinaci s PAYT lze efektivně působit na snižování produkce odpadů.

V rámci odpadového hospodářství je vždy klíčová komunikace s občany.

Informovaný občan:

  • Rozumí krokům, které obec podniká – má alespoň základní přehled, kolik odpadů obec produkuje a kolik jí to stojí
  • Je součástí systému, na kterém se aktivně podílí a je motivován – snaha o snižování produkce odpadu, znovu využívání předmětů, třídění odpadů
  • Má zájem o prosperitu obce i v oblasti odpadového hospodářství

Svazky obcí

Jednotlivým obcím se zjednoduší administrativa, lze efektivněji vzdělávat občany, nakládání s odpady se řeší v rámci celého regionu a snižují se tak náklady, lze lépe organizovat akce směřující k prevenci vzniku odpadu či snižování jeho produkce.

Příklady dobré praxe:

Nový Jičín začal s tříděním kuchyňského odpadu

Od letošního března je v Novém Jičíně možné třídit také kuchyňský bioodpad. Zatím se jedná o pilotní projekt. Město chce přesunout tento druh odpadu z popelnic na směsný komunální odpad. Mimo jiné tím ušetří poplatky za skládkování. Zbytky z kuchyně skončí v bioplynové stanici, kde budou zpracovány na zelenou elektřinu, teplo a biometan. Vozidla, která kuchyňský odpad vyvážejí, jsou poháněna CNG, který se zde produkuje.

Projekt zapojuje občany města

Po městě je rozmístěno celkem 40 nádob, do kterých je možno kuchyňské zbytky ukládat. Jejich přehled je na letácích a také v mapě, která je k dispozici na webu města.

„Pokryto je celé město a jeho místní části. V budoucnu bychom rádi zapojili i jídelny v městských základních a mateřských školách,“ říká Ondřej Syrovátka, místostarosta města Nový Jičín.

Osvěta občanů je nezbytností

Každá změna musí být náležitě komunikována. Dostatek srozumitelných informací pomůže občanům lépe se na nový systém připravit a fungovat v souladu s ním. „O nové možnosti třídění jsme informovali v několika vlnách, a to v městském zpravodaji, kde vyšla tisková zpráva a byl vložen i leták s informací o třídění, dále na webu města, na Facebooku a o třídění psala také různá regionální i celostátní média,“ specifikuje místostarosta možnosti, jak informovat občany.

Kuchyňské zbytky je nejvhodnější vložit do sáčku, ten zavázat a odložit do hnědé nádoby označené nápisem „Gastroodpad“. Nádoby mají těsnící víko, což zamezuje šíření zápachu. Sváženy jsou 1x týdně.

Snížení produkce SKO

Při fyzické analýze směsného odpadu se ukázalo, že celkem 18 % obsahu tvořil právě kuchyňský odpad. Jedná se o poměrně velké množství odpadu, které lze využít mnohem lépe než pouhým skládkováním.

„Od třídění kuchyňského odpadu si město slibuje především snížení produkce směsného komunálního odpadu, jehož skládkování se čím dál víc zdražuje. Kromě ekologického je tu tak i ekonomický aspekt,“ uvádí Ondřej Syrovátka.

Máte dotazy týkající se snižování produkce směsného komunálního odpadu? Můžete využít naši Poradnu:

Poradna3.png

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ (3).png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema