Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Šluknov: Existuje cesta, jak snížit počet neplatičů?

| autor: Hana Tomášková0

Šluknov1a.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Město Šluknov má necelých 6 tisíc obyvatel. Podobně jako další města na severu Čech čelí velkému počtu neplatičů, od kterých nelze poplatek za svoz a likvidaci odpadu vymoci.

Ekonomická stránka odpadového hospodářství města Šluknov

Příjmy do odpadového hospodářství jsou tvořeny z poplatku za svoz komunálního odpadu od občanů, který činí v roce 2020 720 Kč/ občan/ rok, odměny od firmy EKO-KOM za obalové složky vytříděného odpadu a zbytek doplácí město ze svého rozpočtu.

Rozpočet města na odpadové hospodářství byl v roce 2019 7,5 mil. Kč na rok. Za rok 2020 je to již 9 mil. Kč.

Příjem z poplatku od občanů byl v roce 2019 rozpočtován na 3,2 mil. Kč, vybrány byly pouze cca 2 mil Kč. V roce 2020 je plánován příjem z poplatku od občanů ve výši 3,5 milionu Kč, lze však předpokládat, že počet neplatičů se ani v letošním roce nezmění a opět nebude splněn předpokládaný příjem.

Příjem za obalové složky od firmy EKO-KOM je ve výši 600-700 tisíc Kč/ ročně.

Zbývající náklady (cca 4,8 mil) za rok 2019 byly hrazeny z rozpočtu města.

Problémem jsou občané, kteří poplatek neuhradí a město ho pak musí vymáhat. Eviduje se téměř 30 % neplatičů. Vzhledem ke složení obyvatelstva dochází k velkému počtu nedobytných pohledávek, kde jen administrace upomínek plně zaměstná jednoho pracovníka městského úřadu.

Ještě v době fungování skládky na území města, kterou provozovala společnost Marius Pedersen, činil příjem do rozpočtu města Šluknov zhruba 11 milionů Kč ročně. Skládkování bylo ukončeno v roce 2014.

Výdaje na odpadové hospodářství

K problematickému vymáhání pohledávek od neplatičů se přidávají obvyklé obtíže odpadových hospodářů, co s vytříděnými složkami odpadu, kdy zásadně narostly náklady za jejich odběr. Za tunu papíru platí svozová společnost, která je 100 % vlastněna městem, 1500 Kč na koncovém zařízení, za směsný komunální odpad cena činí 1400 Kč za uloženou tunu na skládce (900 Kč cena za uložení odpadu na skládce + 500 Kč poplatek stanovený zákonem).

Do ceny za svoz a uložení komunálního odpadu se promítá cena za uložení tuny odpadu na koncovém zařízení (skládka) a pochopitelně i dojezdová vzdálenost. Cenu ovlivňuje také zvyšování cen pohonných hmot a zvyšování ceny práce.

Dalším negativním vlivem v tomto roce byly vícenáklady spojené s koronavirovou pandemií. Šluknov zaznamenal obrovský nárůst všech druhů odpadů, a to včetně velkoobjemového. Lze se pochopitelně domnívat, že je to způsobeno tím, že děti a žáci ze škol a mnozí rodiče zůstali dlouhodobě doma, což se mimo jiné projevilo i na množství vyprodukovaného odpadu.

Šluknov1b (2).jpg
Šluknov

Existuje řešení do budoucna?

Město netrpělivě očekává přijetí nového zákona o odpadech, který by mohl obcím umožnit vhodnější nastavení způsobu úhrady za odpady. Možným řešením by byla i změna z poplatku na občana na poplatek za nádobu. Je nutné přiznat, že oba způsoby mají své výhody i nevýhody.

Dalším možným řešením u bytových domů by bylo oplocení celých kontejnerových hnízd umístěných samostatně pro každý blok. V uzamykatelných klecových stáních by musely být dostupné všechny obvyklé nádoby na odpad včetně těch na tříděný a bioodpad, protože čím menší vzdálenost k nádobám, tím více se zvyšuje motivace k neodkládání tříděného odpadu do odpadu směsného. Zároveň by občané byli motivováni cenou, a to v případě dobrého vytřídění a nižší produkce směsného komunálního odpadu. Město by tak získalo značné množství kvalitně vytříděného odpadu a tím kvalitnější obchodovatelnou komoditu za předpokladu, že by ke třídění zodpovědně přistupovala většina obyvatel.

Vhodným řešením by mohla být povinná biopopelnice nebo kompostér u každého domu. Město by tak zajistilo odklon biosložek ze směsného komunálního odpadu.

Občané by platili podle toho, jaké množství odpadu by vyprodukovali a jak důkladně by ho třídili. Finanční motivace je zřejmá a lidé by oplocená kontejnerová stání více hlídali.

Je však třeba přiznat, že tato opatření by byla pro rozpočet města značně finančně nákladná.

Dokonalejší technologie

Pomocí čipů na odpadových nádobách a díky kamerovému systému by mohlo dojít k digitalizaci odpadového hospodaření. Cílem by byla lepší kontrola a efektivnější nakládání s odpady. Podle potřeby by se dala upravovat frekvence svozů a plány jejich tras, zvolily by se vhodné velikosti a počet nádob apod.

Když má město zájem o odpadové hospodářství, výsledky se dostaví

Budoucnost přeje připraveným. Toto nevelké severočeské městečko již v minulosti dokázalo, že se nebojí získat nad svými odpady kontrolu. Nechybí mu zájem, energie a plány na lepší hospodaření s odpady. Zajímá se o nové technologie, hledá inspiraci v zahraničí.

Cesta Šluknova k lepšímu nakládání s odpady nebyla a stále není jednoduchá. Ale tuto pouť absolvují i mnohé další obce a města v České republice.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT