Ptáme se MŽP: Jak nová odpadová legislativa nahrává či nenahrává energetickému využití odpadu?

| autor: Hana Tomášková0

otazník_oheň.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Nová odpadová legislativa vyvolala během svého projednávání řadu bouřlivých debat. Jedním z často diskutovaných témat je energetické využití odpadu. Jak si stojí v hierarchii nakládání s odpady podle nové legislativy?

Zeptali jsme se proto Ondřeje Charváta z Ministerstva životního prostředí: Nahrává či nenahrává legislativa energetickému využití odpadu?

Nový zákon o odpadech rozhodně nahrává recyklaci odpadů. Je zřejmé, že pokud chceme navyšovat recyklaci a omezovat skládkování, pak je vymezen i prostor pro energetické využití. V případě komunálních odpadů to jasně stanovuje příloha zákona, která uvádí podíly jednotlivých způsobů nakládání s komunálními odpady v roce 2035 (65% recyklace, 25% energetické využití a 10% skládkování). Energetické využití odpadu je v odpadové hierarchii výše než skládkování a spalování. Průměr energetického využití komunálních odpadů v Evropské unii je v současnosti 30 %, v České republice je to 12 % za rok 2019 a nový zákon o odpadech uvádí pro rok 2035 hodnotu 25 %. Hodnota, která je stále nižší než průměr EU, má být dosažena až v horizontu 15 let. Z toho vyplývá, že zásadní preference zákona o odpadech směřuje k recyklaci.

Konec skládkování

Nový odpadový zákon posouvá datum konce skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů, a to ze současného roku 2024 na rok 2030. Jedná se o dlouho diskutovaný kompromis, který by měl umožnit lépe se připravit na změny - vybudovat infrastrukturu pro třídění a recyklaci odpadů, lépe využívat druhotné suroviny atd.


Přečtěte si také:

ZEVO zhodnocuje směsný komunální odpad a dokáže bezpečně likvidovat viry


Navyšování poplatku za skládkování

V souladu s evropskými recyklačními cíli nový zákon o odpadech zavede postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce 2023 na 1000 Kč, v roce 2025 na 1500 Kč až na 1850 Kč v roce 2029. Za zvyšováním poplatku stojí motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování recyklačního průmyslu.

Odpadová legislativa a recyklace

Spolu s novým odpadovým zákonem vstupuje od ledna 2021 v účinnost i zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech, dále pak nový zákon o výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech. I tyto legislativní předpisy obsahují ambiciózní evropské cíle, zavádějí princip ekomodulace, který zohlední recyklovatelnost výrobků a obalů a další nástroje ke zlepšení nakládání s výrobky s ukončenou životností a obalů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.