ZEVO zhodnocuje směsný komunální odpad a dokáže bezpečně likvidovat viry

| autor: Hana Tomášková0

ZEVO5.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

ZEVO (Zařízení pro energetické využití odpadu) není obyčejná spalovna, i když s ní bývá často zaměňována. Termickým využitím odpadu se získává tepelná a elektrická energie.

ZEVO SAKO Brno

V roce 2019 zdejší ZEVO zpracovalo 233 tisíc tun odpadu z Brna a okolních obcí a vyrobilo z něj 2,4 milionu gigajoulů tepla. Z toho byl více než jeden milion GJ využit pro vytápění domácností.

Bezpečná likvidace viru

Role zařízení na energetické využívání odpadu v době epidemie ještě vzrostla. Probíhající termické procesy jsou významným prvkem v boji proti virům. „Díky vysokým teplotám ve spalovenských kotlích dochází k dokonalé inertizaci a hygienizaci odpadu. Celý proces zaručuje, že se případné infikované odpady nedostanou nikam do ovzduší a veškeré viry jsou zničeny,“ objasňuje Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno, což je městská společnost, která ZEVO provozuje.

Z toho důvodu přiváží např. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje použité ochranné prostředky do ZEVO SAKO, čímž je garantována stoprocentně účinná likvidace kontaminovaných roušek, rukavic a dalších ochranných prostředků.

V ZEVO SAKO jsou aktuálně volné kapacity na příjem odpadu od všech zařízení, při jejichž činnosti vzniká potenciálně kontaminovaný odpad, např. domovů pro seniory, sociálních nebo zdravotnických zařízení. „Jsme připraveni všem těmto institucím nabízet bezpečné převzetí odpadů a významně tak přispět k omezení šíření infekce,“ dodává Filip Leder.

ZEVO Malešice/ Praha

Z hlediska kvantity dovezených druhů odpadů slouží z 95 % jako koncovka všech směsných komunálních odpadů, které se v Praze za rok vyprodukují. Městská společnost Pražské služby přijímá odpady výhradně odpady kategorie „O“, tedy odpady ne nebezpečné. Tříděné odpady v ZEVO nekončí.

ZEVO Plzeň

Tepelnou energii, která vzniká při procesu spalování, Plzeňská teplárenská, a.s. následně využívá k dodávce tepla po celém území města a také k výrobě elektrické energie. Výstupy jsou elektrická energie a teplo ve formě horké vody o parametrech 135 °C/ 70 °C.

Maximální tepelný výkon je 31,65 MWt s předpokládanou roční dodávkou tepla cca 400 000 GJ. Instalovaný výkon generátoru je 10,5 MWe s předpokládanou roční dodávkou cca 36 000 MWh.

ZEVO Termizo/ Liberec

Část tepla je vyráběna pro vlastní spotřebu, větší část tepla je prodávána do sítě centrálního zásobení teplem. V letním období je částečně pára odebírána parní kondenzační turbínou. Množství přijímaného odpadu je 96 tisíc tun/ rok, přijatý odpad je zredukován váhově na jednu třetinu, objemově na jednu desetinu.

Využití energetického potenciálu směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad je specifický zejména tím, že jeho jednotlivé dílčí složky jsou proměnlivé. To značně ztěžuje jeho případnou recyklaci. Pro energetické využívání odpadů není detailní skladba směsného komunálního odpadu směrodatná. Spalovna komunálního odpadu je z tohoto pohledu univerzální zařízení.

Pro zařízení platí velmi přísná evropská a česká legislativa, která povoluje jen minimální hodnoty emisí, a zbytkový odpad po spalování, škváru, lze využít jako druhotnou surovinu například ve stavebnictví.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.