Příjem žádostí na podporu zdrojů pitné vody prodloužen do června

| autor: Hana Tomášková| zdroj: SFŽP ČR/ NPŽP0

voda_nedostatek.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Řešíte ve své obci špatnou kvalitu či nedostatek pitné vody? Požádejte o dotaci na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody. Pro velký zájem SFŽP navyšuje původní alokaci o dalších 150 milionů korun a prodlužuje příjem žádostí o půl roku.

Zájemci o podporu na výstavbu nových nebo regeneraci stávajících zdrojů pitné vody či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody mají možnost podávat žádosti až do 30. června 2021. Další důležitou změnou ve výzvě 2/2018: Zdroje pitné vody, je navýšení prostředků o 150 milionů korun.

Na co můžete dotaci získat

  1. Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
  2. Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Kdo může žádat

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
  • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Nejčastější dotazy

Může být předmětem podpory rekonstrukce vodovodního přivaděče?

Tyto výdaje jsou uznatelné pouze, pokud je přivaděč nefunkční nebo pokud je rekonstruován za účelem zkapacitnění. Podporu nelze získat na projekty, které řeší běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.

Je způsobilým výdajem výstavba nového vodovodu?

Podpořitelná je pouze ta část, která slouží přívodu vody ze zdroje pitné vody do obce. Způsobilým výdajem není oprava stávajících rozvodů pitné vody ani budování nových rozvodů pitné vody.

Je možné získat podporu na vybudování nového či zkapacitnění stávajícího vodojemu?

Ano. Pokud je to nezbytné pro zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství a stávající vodojem nebo jeho absence neumožňuje zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Lze v rámci této výzvy poskytnout podporu na technologii pro úpravu vody?

Ano. Pokud je to nezbytné pro zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství a stávající technologie nebo její absence neumožňuje zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Je možné získat podporu na napojení nového/regenerovaného/zkapacitněného zdroje pitné vody na stávající rozvod pitné vody, a to i v případě, kdy tento zdroj nebyl zřízen v rámci projektu?

Ano. Pokud je to nezbytné pro zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Více informací najdete zde.

Máte dotazy? Obraťte se na naši Poradnu:

Poradna3.png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.