Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Právník radí: Poplatky za komunální odpad v případě nájemního bydlení

| autor: Hana Tomášková0

odpady_paragraf.png
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay/ Canva

Shrnutí problematiky poplatků za komunální odpad v případě nájemního bydlení přináší Mgr. Petr Opluštil z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.

Místní poplatky

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o místních poplatcích) zná dva druhy místních poplatků za komunální odpad, a to:

a) poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, a

b) poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

První typ poplatku platí v zásadě fyzické osoby, které jsou v dané obci přihlášeny k trvalému pobytu, a vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Druhý typ poplatku platí v zásadě fyzické osoby, která mají v obcí bydliště, které nemusí být totožné s registrovaným trvalým pobytem a vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Pojem bydliště vymezuje § 80 občanského zákoníku tak, že člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije. Nelze-li takové místo zjistit, anebo lze-li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště naposledy.

O typu místního poplatku si rozhoduje vždy každá obec.

Osvobození od poplatku

Nájemce může být v obci, v níž má přihlášen trvalý pobyt, od placení tohoto poplatku v této obci osvobozen, pokud má v pronajímaném bytě v jiné obci své bydliště (zdržuje se zde s úmyslem trvalého bydlení) a v obci, kde se nachází pronajímaný byt, se platí druhý typ poplatku.

V případě druhého typu poplatku poplatek neplatí nájemce přímo obci, kde má bydliště, ale platí jej prostřednictvím vlastníka bytového domu. Výše poplatku je obcí odvozena buď od hmotnosti odpadu, objemu odpadu, nebo kapacity soustřeďovacích prostředků. Poplatek podle těchto kritérií obci hradí vlastník bytového domu, který tento poplatek rozúčtuje mezi své nájemce dle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů („zákon 67/2013“).

Nájemce v pronajímaném bytě nebydlí trvale

I v případě, že by se nájemci v pronajímaném bytě zdržovali jen občasně bez úmyslu v něm bydlet trvale (například jen v pracovní dny z důvodu výkonu práce a následně by se o víkendech pravidelně vraceli do svého místa trvalého bydliště) a neměli tak v bytě své bydliště ve smyslu občanského zákoníku, i pak by měli povinnost hradit vlastníkovi bytového domu dle zákona 67/2013 jako pronajímateli náklady, které má v souvislosti s odvozem komunálního odpadu, resp. podíl, který na ně připadá dle rozúčtování, neboť v pronajatém bytě nepochybně při jeho užívání nějaký komunální odpad produkují. Nájemci pak mohou případně reklamovat ve vyúčtování služeb pouze výši nákladů na odvoz komunálního odpadu a správnost jejich rozúčtování, nikoliv samotný fakt, zda jsou tyto služby vlastníkem bytového domu pro něj zajišťovány.

Více se o poplatcích za odpad dozvíte v našich článcích:

Právník radí: Poplatky za komunální odpad ve dvou obcích

Právník radí: Místní poplatek za odpady. Občan může být povinen platit vícekrát

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema