Reklama

24. 9. 2019  |  České Budějovice  |  Pořadatel: Komunální ekologie a Průmyslová ekologie

Odpadové hospodářství jihočeských měst a obcí

Redakce on-line deníku Komunální ekologie ve spolupráci s portálem Průmyslová ekologie Vás zvou na seminář určený pro starosty, starostky a odpovědné pracovníky jihočeských obcí a měst na téma Odpadové hospodářství jihočeských měst a obcí.

Seminář bude především diskuzního charakteru a pozvání na něj přijali:

Ing. Jaromír Manhart,

ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí

Ing. Hana Pacáková,

vedoucí odd. ochrany ovzduší a nakládání s odpady Jihočeského kraje

Ing. Olga Dočkalová,

starostka obce Sudice, členka Komise životního prostředí SMO ČR

Ing. Václav Král,

předseda představenstva, Teplárna České Budějovice a.s.

Ing. Markéta Švábová,

ředitelka Faire Care, s.r.o. - dotace fondy, granty

Pavel Mohrmann,

šéfredaktor portálu Průmyslová ekologie

 

Témata semináře:

  • ekonomická stránka nakládání s odpady v obcích s přihlédnutím na zvyšování poplatků za skládkování

  • třídící sleva, co to je, jak bude uplatňována, kdo bude mít ohlašovací povinnosti a co bude znamenat pro obce

  • role slučování obcí za účelem efektivnějšího a levnějšího nakládání s odpady

  • co pro obce Jihočeského kraje znamená změna strategie v odpadovém hospodářství ČR - odchod od skládkování k využití odpadu a jaké konkrétní technologie jsou reálně k dispozici

Rovněž se dotkneme problematiky třídění a recyklace. Ekonomika tříděného odpadu, přenesení odpovědnosti za původce – občany, jak drahá či levná separace v obci může být?


 

Seminář se uskuteční 24. 9. 2019 v Českých Budějovicích

Čas: od 9:00 hod.

Místo: Krajský úřad

U Zimního stadionu 1952/2  

370 76 České Budějovice 

zasedací místnost č. 2010 – kruhový sál zastupitelstva

 

Bližší informace a přihláška pro zástupce obcí ZDE,

přihláška pro soukromý sektor ZDE.

 

Foto: redakce archiv

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI