Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Obec Rybí provozuje 190 domovních čistíren s on-line monitoringem

| autor: Hana Tomášková| zdroj: obec Rybí0

dcov_Satturn.JPG
zdroj: DČOV v zahradě/ zdroj SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Obec Rybí se na konci roku 2016 pustila do přípravy projektové dokumentace na výstavbu systému domovních čistíren odpadních vod s centrálním monitoringem. Realizaci 190 DČOV zajistila společnost ABPLAST, s.r.o., a SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Příprava projektové dokumentace

Bylo dohodnuto, že každá čistírna odpadních vod bude mít zpracovanou svoji PD, na kterou bude vydáno vlastní stavební povolení (Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru dle §15 odst. 5 vodního zákona). Projektová příprava byla velmi časově i projekčně náročná. Umístění jednotlivých domovních čistíren pracovníci projekční kanceláře konzultovali s vlastníky nemovitostí – kromě návrhu umístění bylo také důležité určit vývody jednotlivých kanalizačních přípojek z domu a jejich následné napojení na jednotnou kanalizační stoku. Souběžně s projekční přípravou obec Rybí také doplňovala pasport jednotné kanalizace obce – legalizovala jednotnou kanalizaci uživatelů nemovitostí. Doba přípravy projektové dokumentace trvala od listopadu 2016 do července 2019.

Veřejná zakázka

Souběžně se zpracováním projektové dokumentace jednotlivých DČOV připravila projekční kancelář souhrnnou PD pro soutěž na dodavatele stavby. Veřejná zakázka byla organizována podle § 58 odst. 1 zákona č. 134/2016. Doba konání soutěže o veřejnou zakázku trvala od května 2018 do května 2019. Vysoutěžená cena stavby činila 35 800 539,77 Kč.

DCOV_Satturn_Rybsky potok.JPG

Průběh stavby systému DČOV

V červenci 2019 předala obec Rybí dodavateli místo staveniště – bylo dohodnuto, že účastníci projektu budou před zahájením stavby DČOV na jejich pozemku informováni alespoň týden dopředu. To se během realizace moc nedařilo. Vlastníci nemovitostí však ve většině případů byli flexibilní, dokázali si svůj čas podřídit průběhu stavby na svém pozemku.

Stavba byla rozdělena do několika etap, do konce roku 2019 bylo vystavěno již více než 50 % DČOV a také napojeno na centrální systém. Protože zima v roce 2020 byla velmi mírná, mohla se již na konci února vrátit stavební společnost a stavbu DČOV dokončit. Předání díla proběhlo 31. 7. 2020.

Při realizaci stavby bylo dodrženo umístění DČOV. Problémem však byla často hloubka uložení, kdy firma musela respektovat hloubku vývodů domovních kanalizačních přípojek. V některých případech také bylo zjištěno, že z domu vychází více přípojek, než uvedli majitelé nemovitostí do přípravy projektu. Probíhala také výměna starých nefunkčních přípojek za nové. Z toho pak vznikaly vícepráce na realizaci. Nakonec se nerealizovala výstavba jedné plánované DČOV, protože majitelé nemovitosti odstoupili v průběhu realizace projektu od svého záměru.

Výsledná cena stavby nakonec činila 35 716 697,58 Kč.

Provozování systému

Velmi důležitou součástí projektu je zajištění odborného provozování celé obecní soustavy DČOV. Obec od začátku plánovala přijetí zaměstnance, který se bude o provoz systému DČOV starat. Technik má k dispozici webovou aplikaci ENCELADUS, která mu přehledně ukazuje stav jednotlivých DČOV. Tento pracovník je ve velmi úzkém spojení s dodavateli ČOV i firmou SATTURN HOLEŠOV, která zajišťuje přenos provozních dat.

Účastníci projektu platí obci roční poplatek ve výši 3 600 Kč, který obsahuje přenos dat, práci obsluhy, vývoz kalu, vytváření fondu oprav a obnovy, poplatek za servisní kontrolu. Plánuje se schválení poplatku za práci obsluhy, která již bude nadstandartní. Zatím je tato věc v jednání. Cílem tohoto poplatku je vlastní zodpovědnost za odpadní vody, vytékající z RD.

Do budoucna plánuje obec pořízení kalolisu na likvidaci kalu z DČOV.

DCOV_Satturn_natok.JPG

Hlavní výhody realizace DČOV oproti klasické ČOV

Je to projekt, který je schopná realizovat každá obec. Zároveň se nemusí bát, že projektová dokumentace přijde nazmar - jako u centrální ČOV. Náklady na stavbu jsou třetinové.

Uživatelé DČOV se učí větší odpovědnosti k tomu, co do odpadních vod vypouštějí, protože výsledek vidí hned za domem. Přečištěná voda se dá použít na zahradě, a to také mnoho lidí využívá.

Při výstavbě tohoto systému dochází k minimalizaci rozkopaného veřejného prostranství obce, zejména místních komunikací, a tím i k minimalizaci omezení provozu v obci. Využívá se stávající napojení na jednotnou kanalizaci.

A konečně není potřeba řešit výkupy pozemků pod centrální ČOV a případně dalším technickým zařízením (tlakové stanice na kanalizačním potrubí).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ