Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kaly, odpadní vody a bezpečnost pracovníků v souvislosti s COVID-19

| autor: Hana Tomášková0

Kaly, odpadní vody a bezpečnost pracovníků v souvislosti s COVID-19

Kalové hospodářství

Na zemědělskou půdu je aplikován kal, který je hygienizovaný, tedy zbavený všech patogenů. Kaly jsou povoleny aplikovat pouze k technickým plodinám - zelenina, ovoce, krmiva, jsou tedy vyloučeny. Přenos viru na rostlinnou produkci tudíž nehrozí,“ upozorňuje Vojtěch Bílý z Ministerstva zemědělství.

Současná situace ohledně nakládání s odpadními vodami není v žádném případě podceňována. Vyústění kanalizace z nemocnic jsou monitorována. Vodárenské společnosti začaly s ohledem na šířící se epidemii postupně zavádět nezbytná režimová opatření.

Při nakládání s kaly SmVaK Ostrava dodržují všechny nároky kladené aktuálně platnou legislativou, čímž je zaručena bezpečnost celého procesu,“ říká Marek Síbrt ze společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK Ostrava)a doplňuje: Při stabilizaci kalu v čistírnách odpadních vod navíc jeho teplota přesahuje teplotu, při níž je podle současného stavu informací nový typ koronaviru schopen přežít. Čistírenské kaly odebírá od SmVaK Ostrava externí organizace, která je dále využívá po další úpravě například při rekultivacích pozemků po ukončení hlubinného dobývání černého uhlí v regionu.“

Nakládání s kalem by se epidemie dotknout neměla. Doba zdržení kalu v kalovém hospodářství je dostatečně dlouhá, zpravidla mnoho dní. Nepředpokládáme tedy, že by takhle dlouho mohl virus přečkat mimo lidský organizmus,“ sděluje Jiří Paul za Vodovody a kanalizace Beroun(VAK Beroun).

Technická zpráva WHO

Podle technické zprávy Světové zdravotnické organizace (Vodohospodářství, sanitace, hygiena a odpad v souvislosti s COVID-19) neexistuje v současné době důkaz o přežití viru SARS-CoV-2 způsobujícího infekci COVID-19 v pitné vodě nebo v odpadní vodě.

Podle výše uvedené technické zprávy dosud neexistuje důkaz, že by virus SARS-CoV-2 byl přenášen pomocí kanalizačních systémů, s čištěním či bez čištění odpadních vod. Pravděpodobnost přenosu se blíží nule. Kromě toho neexistuje žádný důkaz o tom, že by se pracovníci v oblasti nakládání s odpadními vodami a čištění odpadních vod nakazili SARS, což je další typ koronaviru, který v roce 2003 způsobil závažné vypuknutí akutního respiračního onemocnění.

COVID-19 a odpadní vody

Museli jsme upravit režim práce, doplnit ochranné pomůcky a omezit některé činnosti. Musíme vycházet z toho, že virus se vyskytuje v odpadních vodách. Zejména při práci na čerpacích stanicích nebo na kanalizaci v území s vysokým výskytem nakažených hrozí pro naše zaměstnance větší riziko než obvykle. Vybavili jsme proto skupiny zasahující na kanalizaci mj. i obličejovými maskami s filtry s nejvyšší účinností. Přestali jsme vyvážet odpadní vody tam, kde není zaručen bezpečný a hygienický přístup k jímce. Jedná se zejména o domácností, kde jsme dosud nikdy nebyli a neznáme tam podmínky,“ přibližuje práci VAK Beroun Jiří Paul.

Podle stanoviska Státního zdravotního ústavu virus přežívá několik dnů v moči - až dva dny, i ve stolici - až týden (ale může to být i 14 dní), nicméně přenos na člověka z exkrementů zatím nebyl zaregistrován.

Každý stupeň čištění odpadní vody zmenšuje riziko možného přežití koronaviru. Vhodné čištění odpadních vod zabraňuje kontaminaci okolních povrchových vod a další úpravné procesy zajišťují ochranu pitné vody.

Bezpečnost pracovníků ve vodárenství

Přenos nového typu koronaviru u pracovníků kanalizací a čistíren odpadních vod je podle SZÚ na stejné úrovni rizika jako u jakékoliv jiné infekce (aerosol z odpadní vody). Vyšší riziko může nastat u odpadních vod v blízkosti nemocnic s vyšším počtem infikovaných pacientů, ovšem tyto nemocnice musí být vybaveny zařízením pro desinfekci odpadních vod před vypuštěním do kanalizace.

Opatření na ochranu pracovníků před expozicí viru způsobujícího COVID–19 závisí na typu prováděné práce, expozičním riziku, včetně možnosti interakce s infekčními lidmi a kontaminací pracovního prostředí. Strategie ochrany pracovníků proto musí být provedena na základě důsledného posouzení rizik, za použití vhodných kombinací technických a administrativních kontrol, bezpečných pracovních postupů a používání vhodných osobních ochranných prostředků (OOP).

Sami složitě sháníme ochranné pomůcky zejména pro zaměstnance pracující s odpadní vodou,“ říká Jiří Paul. Proto když v Králově Dvoře skupina dobrovolníků začala na 3D tiskárnách vyrábět speciální masky, které zajistí ochranu před novým tipem koronaviru, VAK Beroun se zapojil do akce.

Okamžitě jsme se dohodli na zakoupení 20 kg materiálu a 3 tiskáren, které jsme do projektu zapůjčili,“ dodává Jiří Paul. Do Velikonoc by tak měli vodohospodáři mít první dodávku masek pro nejohroženější skupinu zaměstnanců. Více o projektu najdete zde.


Zdroj: Marek Síbrt/ SmVaK

Foto: ilustrační/ redakce archiv
Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert