Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jaké jsou zkušenosti z obcí, kde soustavu domovních ČOV již mají?

| autor: Hana Tomášková0

Sattr.JPG
zdroj: DČOV nátok/ SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Problematiku odvádění odpadních vod v malých obcích lze řešit formou soustavy domovních čistíren odpadních vod. O výstavbě se více dozvíte v článkuNejčastější otázky z oblasti realizace soustav domovních čistíren odpadních vod, kde odpovídají zástupci společností ABPLAST, s.r.o. a SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., kteří zrealizovali již více než 400 ks DČOV v 8 obcích ČR.

Dnes přinášíme praktické zkušenosti s realizací domovních čistíren v moravské obci Rybí a středočeských obcích Pertoltice a Zbraslavice.

Rybí

V Rybí je v provozu 190 domovních čistíren odpadních vod. O realizaci projektu se více dozvíte v našem článku Obec Rybí provozuje 190 domovních čistíren s on-line monitoringem.

„S výsledkem jsme spokojeni,“ říká Marie Janečková, starostka obce Rybí a doplňuje: „Výsledky jsou vidět i pouhým pohledem na vodě v potoce, kde naprostá většina přečištěné vody odtéká. Už to není potok s šedými řasami a vůní pracích prášků a fekálií.“

To ostatně dokládá i následující tabulka porovnání měření kvality vody v potoce:

Satturn3.png

Důležitým hodnotícím ukazatelem je také stav kvality vody v potoce, do které se zaúsťuje převážná část domovních čistíren, především množství vypouštěného fosforu. Měření probíhalo na 3 místech před stavbou a po spuštění systému DČOV do provozu. Výrazný je úbytek fosfátů v potoce.

Satturn_zkusenosti_z_obci3.JPG

Ilustrační obrázek DČOV - nitrifikace/zdroj SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Pertoltice

V obci bylo vybudováno 31 kusů DČOV. „Cesta k vybudování DČOV trvala od roku 2017 do roku 2019. Nebyla nijak zvlášť složitá a veškerá nutná jednání s příslušnými úřady a institucemi probíhala velice vstřícně,“ říká Miroslav Vidlák, starosta obce Pertoltice.

Na základě výzvy č. 11/2016 byla v červnu 2017 podána Žádost o poskytnutí podpory v rámci NP Životního prostředí na vybudování DČOV. Tomuto předcházelo vyhotovení projektové dokumentace a hydrogeologického posudku.

„S vlastníky nemovitostí byly uzavřeny Souhlasy s vybudováním DČOV na jejich pozemcích. Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR došlo k dopracování projektové dokumentace - přesný hydrogeologický posudek. Tyto dokumenty byly předloženy příslušnému úřadu, odboru životního prostředí k vydání stavebního povolení,“ doplňuje Miroslav Vidlák.

V polovině roku 2018 byl vydán územní souhlas s provedením stavebního záměru. Poté bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky. Po uzavření smlouvy o dílo byly zahájeny stavební práce. Předání staveniště zhotoviteli proběhlo v 5/2019 a zpětné předání dokončených DČOV bylo provedena k 30. 9. 2019.

„V počátku stavební práce probíhaly s menšími problémy, postupně se tyto nedostatky podařilo odstranit,“ popisuje Miroslav Vidlák. DČOV vybudované za finanční podpory SFŽP musely být vybaveny vzdáleným monitoringem. Kolaudace všech DČOV proběhla v listopadu 2019.

„Provoz systému funguje dobře. S výsledkem této akce jsme spokojeni. Došlo k omezení znečištění povrchových a podzemích vod realizací soustavy DČOV. Podařilo se odkanalizování větší části nemovitostí v obci a místních částech,“ hodnotí úspěšnost realizace Miroslav Vidlák a dodává: „Hlavní výhody DČOV oproti klasické ČOV jsou určitě ve výši finančních nákladů na realizaci.“

Satturn_zkusenosti_z_obci4.JPG

Ilustrační obrázek DČOV - vyčištěná voda/SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Zbraslavice

Celkem bylo vybudováno 57 domovních čistíren v 10 osadách patřících pod obec Zbraslavice. „Spolupráce s projektantem byla vcelku dobrá. Řešily se pouze drobné úpravy umístění DČOV na pozemcích v závislosti na možnostech pozemku,“ uvádí k počátkům realizace Ondřej Havlovic, starosta obce Zbraslavice a doplňuje: „DČOV dodala firma ABPLAST. Systém je propracovaný.“

Ve Zbraslavicích zaznamenali problém s některými uživateli, kteří nechtěli zaplatit stanovený příplatek 12 500 Kč a provozní náklady. O DČOV se na základě smlouvy stará a provozuje je VHS Vrchlice – Maleč a.s. Kutná Hora. Na realizaci DČOV byla čerpána dotace ze Státního fondu životního prostředí. „Spolupráce s poskytovatelem dotace SFŽP byla dobrá,“ chválí možnost čerpat státní podporu starosta.

„Není ve finančních možnostech obce vybudovat ve všech osadách klasickou kanalizaci s napojením na ČOV. Domníváme se, že způsobem, který jsme zvolili, také zlepšíme životní prostředí,“ připomíná Ondřej Havlovic výhody využití DČOV.

Situaci ve Zbraslavicích může zkomplikovat fakt, že vlastník pozemku není majitelem DČOV. „Máme trojstrannou smlouvu: investor obec, uživatel majitel rodinného domu, provozovatel VHS Vrchlice – Maleč a.s.,“ říká Ondřej Havlovic a konstatuje: „Jak bude vše fungovat, ukáže čas.“

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ