Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak může obec v současné době pracovat na zlepšení svého vodního hospodářství?

| autor: Renata Harnová Chvojková/ Ecosupport0

voda_nedostatek.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Hospodaření s vodou je dlouholetým palčivým problémem, který se dotýká všech obcí v zemi. Problematiku vodního hospodářství můžeme rozdělit do několika oblastí zahrnujících například sucho, povodně, zásobování vodou, odkanalizování apod., z nichž každá vyžaduje specifický přístup, ale bez výjimky všechny dlouholetou přípravu a nákladnou realizaci.

Vodovody a kanalizace

Dostatečné zásobování kvalitní pitnou vodou a zároveň řešení problematiky odpadních vod je v obcích, které dosud tyto záležitosti nemají vyřešené, záležitostí číslo jedna. Připravit a vybudovat uspokojivě fungující síť odvádějící splaškové vody je dlouhodobý úkol na několik let a mělo by mu předcházet pečlivé zvážení různých variant a dostupných technologií.

Protože vybudování vodovodu nebo kanalizace a čistírny odpadních vod je velice nákladná záležitost, mají obce možnost si zažádat o příspěvek ze státních i evropských fondů. Základní možnosti jsou dvě. Dotaci každoročně poskytuje Ministerstvo zemědělství, a podporu je možné získat také z Operačního programu Životní prostředí. Některé krajské úřady nabízejí také dotaci na kofinancování výše uvedených možností.

Obecné podmínky jsou stanoveny v programových dokumentech, potenciální žadatelé proto mohou své projekty připravovat průběžně, konkrétní podmínky a omezení jsou pak stanovovány vyhlášenými výzvami.

V současné době je možné využít dotace na přípravu těchto vodohospodářských projektů. Výzva č. 3/2020 z Národního programu Životní prostředí je cílena právě na projektovou přípravu, zajištění stavebního povolení a zadávacího řízení vodohospodářských projektů – vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Na takto připravené projekty bude možné žádat následně o podporu z Operačního programu Životní prostředí. Žádosti na přípravu vodohospodářských projektů je možné podávat až do konce března 2021.

Zdroje pitné vody

I na průzkum nových zdrojů pitné vody pro obce je možné žádat o podporu ze Státního fondu životního prostředí. Výzva č. 2/2018 je zaměřena na výstavbu nových nebo regeneraci stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody a také na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva. Žádosti je možno podávat do konce června 2021.

Máte dotaz? Potřebujete více informací? Obraťte se na naši poradnu:

Poradna3.png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK