Hrozí obcím a městům zrušení nebo omezení svozu plastů?

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Martina Jandusová/ Průmyslová ekologie0

kontejnery0.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) upozornila na potřebu posunu účinnosti nové odpadové legislativy z důvodu ohrožení současného systému třídění plastů. Mají se města a obce obávat?

Nový zákon o odpadech (§ 36 odst. 5) podle ČAOH s okamžitou účinností znemožňuje některé z dosavadních možností, jak nakládat s určitými frakcemi z třídění plastů. Technologie, kam by byly přesunuty tyto „výměty“ z třídění plastů, však v České republice, jak uvádí ČAOH, nejsou a je ohroženo dlouhodobé předávání uplatnitelné části separovaných plastů do recyklace. To by mohlo podle ČAOH omezit nebo zastavit proces třídění, kdy by z velké části obcí mohly zmizet žluté kontejnery a potřebná separace plastů by zde mohla skončit.

K tvrzení ČAOH se pro server Průmyslová ekologie vyjádřila autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., Ministerstvo životního prostředí, odpadová společnost SUEZ CZ a. s. a Česká asociace oběhového hospodářství. Tito oslovení odborníci s tvrzením České asociace odpadového hospodářství nesouhlasí.

EKO-KOM, a. s.

Nevidíme důvod k tomu, proč by měly být v obcích omezovány možnosti třídění plastových odpadů. Nový zákon pouze v souladu s novými evropskými předpisy vyžaduje, aby se při nakládání s tříděným odpadem striktně dodržovala již dnes platná hierarchie nakládání s odpadem a zajistilo se využití i pro nyní nerecyklované odpady.

Ministerstvo životního prostředí

Je potřeba připomenout, že na nový odpadový zákon čekají obce, a současná podoba návrhu je dlouze vyjednaný kompromis. Snaha odložit jeho účinnost nahrává skládkařským firmám, protože v současnosti končí na skládkách téměř polovina komunálních odpadů (46 % v roce 2019).

Posunutí účinnosti zákona také ohrozí plnění recyklačních cílů v následujících letech. Stovky firem a tisíce obcí počítají s tím, že nový odpadový zákon vejde v platnost v lednu. Všechny katalogy a další prováděcí předpisy jsou něj připraveny, stejně tak, jako jsou na tento termín navázány další motivační kroky, jako je třídicí sleva pro obce. Navíc požadavek uvedený v zákoně odpovídá požadavku, který je uveden v novelizované směrnici o skládkách odpadů, která je k dispozici od roku 2018.

Odpovědi všech zúčastněných respondentů najdete na serveru Průmyslová ekologie.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.