Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Enceladus: mozek obecních soustav domovních ČOV

| autor: Hana Tomášková0

Satturn_DCOV v okrasne zahrade01.JPG
zdroj: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Mezi výhody obecních soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV) patří menší technická náročnost a nižší náklady na realizaci, než je tomu u kanalizačních systémů s jednotnou centrální ČOV. Telemetrie však dodává systému obecních soustav DČOV zcela nový rozměr.

Význam systémové telemetrie

Ekonomické i časově efektivní provozování celé soustavy DČOV jednou odborně způsobilou osobou (např. vyčleněným pracovníkem obce) je možné pouze za předpokladu, že každá domovní ČOV bude vybavena systémovou telemetrií. Jedná se o modulární sestavu zařízení (hardware) a programového vybavení (software), která umožňuje vzdálený monitoring provozu a také řízení ČOV.

Satturn_clanek2_Enceladus-mapa.png
Mapa ČOV/ SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Telemetrická technologie Enceladus a její systémové prvky

Řídicí jednotka je základním prvkem systémové telemetrie. Její hlavní funkcí je sledování stavu ČOV a průběhu jednotlivých provozních fází prostřednictvím snímání hodnot z instalovaných čidel. Ovládáním některých zařízení v ČOV (dmychadel, čerpadel, trojcestných ventilů, apod.) pak může jednotka provádět i samotné řízení procesu čištění.

Informace o stavu ČOV jsou zobrazovány na integrovaném displeji a současně jsou přenášeny na dohledový dispečink (server) telemetrického systému. K přenosu dat z jednotlivých ČOV se s výhodou využívá komunikační infrastruktura mobilních operátorů; přednostně to jsou datové sítě s využitím technologií GPRS a LTE.

Satturn_clanek2_Enceladus-cov.png
Seznam ČOV/ SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Dohledový SW umožňuje vzdálené sledování a ovládání ČOV, a to prostřednictvím internetového prohlížeče. Samotné ČOV mohou být dozorovány jednotlivě, ale také hromadně v rámci ucelených „systémů“, pro které pak dohledový SW obsahuje např. globální agendy servisních zásahů, plánování vývozu kalu atd.

Mezi základní a nejběžněji používaná provozní čidla instalovaná do malých ČOV patří senzor signalizující otevření ČOV – tj. přístup do prostoru její nádrže. Tímto způsobem je monitorován nežádoucí i oprávněný přístup do ČOV (např. při servisu, kontrole, vývozu kalu). V praxi to znamená mít kontrolu nad provedeným servisním zásahem.

Další čidlo umožňuje monitoring vzduchování příslušných sekcí ČOV - čidlo tlaku vzduchu. Správně nastavená aerace patří k základním podmínkám optimální činnosti ČOV. Tato část monitoringu dává informaci o řádném chodu dmychadla a jeho technickém stavu (např. poškození membrány).

Sattr (2).JPG
Domovní ČOV/ SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Velmi důležité provozní údaje signalizuje kalová sonda - čidlo umožňující automatické měření výšky a orientačně také „kvality“ kalu v aktivační nádrži ČOV. Dostatek tzv. aktivovaného kalu a jeho správné složení je dalším z hlavních předpokladů správného fungování čistícího procesu. Z naměřených hodnot je pak zřejmá tendence vývoje množství kalu v ČOV, což umožňuje provozovateli plánovat odkalení ČOV (vývoz biologického kalu) s dostatečným časovým předstihem. Z výsledků prováděných automatických měření lze zjistit také stav „havárie biologického procesu“ v ČOV.

Nasazení tohoto čidla zcela nahrazuje provádění manuálního měření objemové koncentrace kalu pomocí odběrného válce nebo měření sušiny kalu, které jsou předepisovány provozními řády ČOV cca 1x za 2 měsíce a bývají součástí tzv. provozních deníků ČOV.

Enceladus_Tendencni graf kalu v COV
Tendenční graf kalu v ČOV/ SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Enceladus, technologie, která vytváří z jednotlivých čistíren funkční celek

Telemetrická technologie Enceladus funguje jako mozek soustavy DČOV a vytváří z jednotlivých čistíren funkční celek.

Všechna výše popsaná čidla jsou umístěna v kritických částech samotné ČOV proto, aby signalizovala v reálném čase vzniklé provozní poruchy či potřebu provedení servisní údržby. Odborný provozovatel soustavy domovních ČOV má tak on-line kontrolu nad provozním stavem každé ČOV zapojené do systému.

Komplexní provozní informace jsou v reálném čase přenášeny přes datovou komunikační síť a ukládány na server, kde jsou data archivována a zpracovávána pro jejich další vizualizaci formou grafů a signalizačních návěští.

Satturn_banner4.png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM