Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dotace na hospodaření se srážkovou vodou a protipovodňovou ochranu

| autor: Ing. Jan Matějka, ředitel Odboru ochrany přírody| zdroj: SFŽP ČR0

dest.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Státní fond životního prostředí ČR na svých webinářích představil aktuální a připravované dotační tituly na nejbližší období v oblasti životního prostředí.


Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí

Národní plán obnovy

Výzva č. 10/2021 - vyhlášeno v rámci NPŽP

Příjem žádostí: 12. 1. 2022 – 31. 8. 2022

Výše dotace: až 100 % CZV, budování propustných zpevněných povrchů max. 50 %

Alokace: 992 mil. Kč (na část hospodaření se srážkovou vodou)

Příjemci podpory: veřejný sektor

Podporované typy opatření

 • podzemní a povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení,
 • suché retenční nádrže, umělé mokřady,
 • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod,
 • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě,
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné,
 • výstavba/přestavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční), dešťové zahrady.

Program Životní prostředí 2021–2027

Předpoklad prvních výzev: návaznost na vyčerpání alokace NPO

Výše dotace: 85 % CZV, propustné zpevněné povrchy 30 %, modrozelená infrastruktura 95 %

Alokace v rámci programu: cca 1,9 mld. Kč

Příjemci podpory: veřejný sektor

Podporované typy opatření

 • zpomalení odtoku, podpora vsakování, retence a akumulace srážkové vody a jejího dalšího využití, řízená dotace podzemních vod,
 • využití šedé vody,
 • výstavba zelených střech.

Komplementárně podpora hospodaření se srážkovou vodou i v rámci IROP. Podpora adaptačních opatření i v rámci komplexních projektů na snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.

Povodňová ochrana

Operační program Životní prostředí 2014–2020

Výzva č. 159

Příjem žádostí: do 31. 1. 2022

Výše dotace: 85 % CZV (95 % - zprůtočnění a retence koryt, odstranění sedimentů 40 %)

Alokace: 500 mil. Kč

Příjemci podpory: veřejný sektor, pro opatření budování či rekonstrukce bezpečnostních přelivů rovněž fyzické osoby

 • zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv,
 • zlepšení přirozených rozlivů,
 • obnovení, výstavba a rekonstrukce vodních děl sloužící povodňové ochraně,
 • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů,
 • hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu - pouze pro organizační složky státu (pro ostatní žadatele výzva z Národního plánu obnovy).

Program Životní prostředí 2021–2027

Předpoklad prvních výzev: 4.Q 2022

Výše dotace: 85 % CZV, realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, realizace přírodě blízkých opatření a uvolňování území ohrožených povodněmi 100 %

Alokace v rámci programu: cca 1,5 mld. Kč

Příjemci podpory: veřejný sektor, pro opatření budování či rekonstrukce bezpečnostních přelivů rovněž fyzické osoby

• realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách,

• realizace přírodě blízkých opatření (např. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, včetně zvýšení kapacity koryta složeným profilem; vložení meandrující kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění apod.)

• uvolňování území ohrožených povodněmi – zakládání povodňových parků, včetně výkupu potřebných pozemků k realizaci,

• obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů),

• vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně opravy hráze, rekonstrukce technických objektů související s bezpečností vodního díla,

• eliminace vodních děl, která ztratila svůj účel, příčných staveb v korytech, působících jako nevhodné povodňové překážky.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema