Tag: SKO

odpady22 (2)

Odpady / Oběhové hospodářství / Publicistika / 12. 10. 2023

Průměrný obyvatel České republiky vyprodukuje 562 kg komunálního odpadu za rok

Z hlediska požadavků odpadové legislativy je žádoucí snížit produkci směsného komunálního odpadu z obcí pod 150 kg na občana a rok. Od roku 2024 musí být důsledně tříděn bioodpad, který stále tvoří 30 až 40 % podílu v nádobách na zbytkový odpad. Kolik odpadu musíme minimálně vytřídit, stanovují zákonem dané limity.

door to door

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 16. 2. 2023

Často kladené dotazy k door to door sběru odpadů

Systém, který umožňuje třídit odpad přímo v domácnostech, se nazývá door to door. Jde o svoz popelnic od dveří domu. V mnoha městech a obcích pomohl tento systém snížit množství směsného komunálního odpadu. A to zejména díky souběžnému snížení frekvence svozu SKO a důslednému třídění bioodpadu.

hodonin.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 7. 6. 2022

Nulový odpad: Bioodpad

Obec musí zajistit sběr minimálně biologických odpadů rostlinného původu. Od roku 2020 rovněž platí povinnost sběru jedlých olejů a tuků. Vzhledem k současné nedostatečné kapacitě koncových zařízení pro biologické odpady živočišného původu je třeba nejprve vyřešit tuto problematiku a pak bude možné zaměřit se i na oddělený sběr této komodity.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert