Tag: ORGANICKÁ HNOJIVA

Ondra Bačina2

Odpady / Oběhové hospodářství / Publicistika / 23. 5. 2023

Chybí podpora odbytu kompostu

Malé kompostárny zpracovávají kompost převážně na vlastních polích, drobní zemědělci často o kompost zájem nemají a upřednostňují průmyslová hnojiva. Najdou se však farmáři, kteří preferují udržitelný systém zemědělství a odebírají od obcí biologicky rozložitelný odpad. Spolupráce přináší užitek oběma stranám.

Ondra Bačina hnojení

Odpady / Oběhové hospodářství / Publicistika / 3. 5. 2023

Obce mohou podpořit aplikaci kalů na zemědělskou půdu. Někdy stačí vůle a větší osvěta občanů

Česká republika zaznamenává kritický nedostatek organické hmoty v půdách. Obce zase obtížně řeší likvidaci čistírenských kalů. Naštěstí se najdou zemědělci vstřícní ke spolupráci s obcemi, kteří aplikují kaly na svou půdu. V případě kalů z ČOV pro ně velký problém paradoxně nepředstavují legislativa či přísné limity, ale nespokojení občané.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert