Tag: KAM PATŘÍ

obal pizza

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 24. 7. 2023

Chyby při třídění odpadu

Třídit odpad je v České republice jednoduché. Sběrná síť je dostupná, tvoří ji téměř 700 tisíc nádob na odpady. Průměrná vzdálenost k barevným kontejnerům je 89 m. Systém doplňuje v některých regionech pytlový sběr. Separovaný odpad je možné odevzdávat i do sběrných dvorů, sběrných středisek a podle druhu některý i do výkupen.

kontejnery2.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 11. 8. 2022

Jak správně třídit odpad

Odpad se třídí podle materiálového složení. Tříděním lze šetřit zdroje i peníze vydávané na odpadové hospodářství. Obce v ČR nemají jednotný systém sběru odpadů, proto se možnosti třídění v jednotlivých obcích mohou lišit.

vanoce2.jpg

Odpady / Téma / 8. 1. 2022

Co s vánočním stromečkem?

Po vánočních svátcích vyvstává otázka, kam vyhodit stromeček. Rozhodně nepatří do kontejneru a nelze ho odložit ani vedle samostatně stojící popelnice u rodinného domku.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert