Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Chyby při třídění odpadu

| autor: Hana Tomášková1

obal pizza
zdroj: Ilustrační foto/ Pexels

Třídit odpad je v České republice jednoduché. Sběrná síť je dostupná, tvoří ji téměř 700 tisíc nádob na odpady. Průměrná vzdálenost k barevným kontejnerům je 89 m. Systém doplňuje v některých regionech pytlový sběr. Separovaný odpad je možné odevzdávat i do sběrných dvorů, sběrných středisek a podle druhu některý i do výkupen.

Jak správně třídit odpad

Třídění odpadů má svá specifika. Jednotlivá pravidla se mohou lišit podle lokality, svozové firmy, koncovky apod. Informace o správném třídění odpadu ve své oblasti zjistíte u příslušné svozové firmy nebo na městském úřadě.

Co do separovaného odpadu nepatří

Co nepatří do plastů

Obecně lze říci, že sem nepatří zejména:

 • mastné obaly se zbytky potravin (patří do SKO)
 • obaly od čistících přípravků (patří do SKO)
 • obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek (patří do sběrného dvora do kontejneru na nebezpečný odpad)
 • podlahové krytiny či novodurové trubky (patří do sběrného dvora)

Co nepatří do papíru

 • použité hygienické potřeby (patří do SKO)
 • použité dětské pleny (patří do SKO)
 • uhlový papír (patří do SKO)
 • mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír (patří do SKO)
Meva nové logo

Pro správné třídění se hodí vícekomorové odpadkové koše. Například tříkomorový koš 3 × 55 l nebo pětikomorový koš 3 × 110 l + 2 × 54 l.

Co nepatří do skla

 • autosklo (patří do sběrného dvora)
 • zrcadlo (malé kousky lze dát do SKO, jinak patří do sběrného dvora)
 • keramika a porcelán (patří do SKO)
 • drátované, zlacené nebo pokovované sklo (malé kousky lze dát do SKO, jinak patří do sběrného dvora)
 • keramika a porcelán (patří do SKO)
 • vratné zálohované sklo (vrací se do prodejny)

Co nepatří do nápojových kartonů

 • nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin (patří do SKO)
 • sáčky od kávy, instantního mléka apod. (pokud mají vícedruhový obal, patří do SKO – označení obalu C/)

Co nepatří do kovů

 • plechovky od barev a chemikálií (patří do sběrného dvora do kontejneru na nebezpečný odpad)
 • tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek (patří do sběrného dvora do kontejneru na nebezpečný odpad)
 • vysloužilé elektrospotřebiče (drobné elektrospotřebiče lze umístit do speciálního červeného kontejneru, jinak do sběrného dvora)

Komentáře

 1. Dovolím si nesouhlasit s některými informacemi. Obaly mastné at papír nebo plast třídím vždy podle dané komodity a nikdy do SKO neboť v SKO tyto odpady nemají končit na skládce protože hoří (mají vyšší výhřevnost než jakou udává legislativa k odpadům 6,5MJ/kg, které nemají končit na skládce= mají vyšší skládkovací poplatek ) . Většinou tento mastný papír a plast jde přes dotřídovací linky, kde obsluha nebo stroj určí jeho další osud (materiálové využití, energetické využití a teprve potom likvidace). Do popelnice na SKO patří jen popel, pleny (hygienické potřeby) a kosti. Zbytek, který hoří (papír, plast), hnije (organický odpad) nebo jde recyklovat (sklo, kovy) do SKO nedávám.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert