Tag: APLIKACE KOMPOSTU NA ZEMĚDĚLSKOU PŮDU

Ondra Bačina2

Odpady / Oběhové hospodářství / Publicistika / 23. 5. 2023

Chybí podpora odbytu kompostu

Malé kompostárny zpracovávají kompost převážně na vlastních polích, drobní zemědělci často o kompost zájem nemají a upřednostňují průmyslová hnojiva. Najdou se však farmáři, kteří preferují udržitelný systém zemědělství a odebírají od obcí biologicky rozložitelný odpad. Spolupráce přináší užitek oběma stranám.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert