Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Žádosti o dotace na domovní čistírny odpadních vod lze podávat do konce června

| autor: Hana Tomášková0

dcov_Satturn.JPG
zdroj: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Až do konce června mohou obce podávat žádosti o dotace na domovní čistírny odpadních vod. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod

Dotaci získáte na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné.

Příjem žádostí: 2.3.2020 - 30.6.2021

„Ve výzvě je aktuálně přijato 16 projektů s požadavkem na dotaci ve výši 68 mil. Kč," sděluje Lucie Früblingová, vedoucí samostatného oddělení komunikace a tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR.

Žadatelem mohou být jen obce

Žadatelem v této výzvě mohou být pouze obce. Důvodem je zajištění realizace komplexních projektů k nakládání s odpadními vodami (viz podmínka v čl. 10, písm. c) výzvy – povinnost napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území). Dalším důvodem je přenesení části odpovědnosti za provozování soustavy DČOV na obec (podobně, jako tomu je v případě čištění odpadních vod prostřednictvím centrální ČOV).

Rozhodnutí, zda budou pořízené DČOV v majetku žadatele či vlastníka připojeného objektu, je na uvážení žadatele, tedy obce. Žadatel musí s majitelem objektu uzavřít smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory (podmínka výzvy čl. 10, písm. f)).

Obec, jakožto příjemce podpory, odpovídá za řádný provoz podpořených DČOV.

Vlastníci nemovitostí se mohou finančně podílet jak na nákladech na pořízení DČOV (do výše vlastních zdrojů žadatele), tak na nákladech na provozování soustavy DČOV. Toto je velmi doporučeno vyřešit v rámci smluvního vztahu mezi žadatelem (obcí) a vlastníky objektů, kde budou instalovány DČOV (viz podmínka výzvy čl. 10, písm. f).

„Žadatelům bychom obecně doporučili, aby věnovali pozornost všem podmínkám výzvy. Zároveň jim nabízíme, že své projekty mohou s odborníky SFŽP ČR předem konzultovat," uzavírá Lucie Früblingová.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS