Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Za rok začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Lukáš Pololáník, SFŽP0

komin_kour_ja.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Od září roku 2022 nebude možné dle zákona o ochraně ovzduší provozovat staré kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Domácnosti, které takový starý kotel provozují, tak mají už jen zhruba rok na jeho výměnu.

Ochrana ovzduší

Cílem nařízené výměny zdrojů tepla je snižování lokálního znečištění ovzduší.

Jak nahradit staré kotle

Přesné statistiky o počtu starých kotlů s nutností výměny neexistují, podle odhadu odborníků se ale výměna zdroje tepla bude týkat statisíců českých domácností. Vhodnou a finančně dostupnou náhradou starých kotlů na tuhá paliva mohou být kotle na plyn, a to zemní plyn, ale i propan.

Vytápění plynem není omezeno pouze na plynofikované lokality. Tam, kde nejsou distribuční rozvody plynu, a takových lokalit je překvapivě poměrně hodně i ve velkých městech, je možné topit plynem ze zásobníku.

Dotace

Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispozici minimálně 14 miliard korun, z toho 5,5 miliardy se rozdělí mezi nízkopříjmové domácnosti a 8,5 miliardy bude možné využít přes program Nová zelená úsporám. Podle odhadů MŽP by to mělo stačit na výměnu dalších minimálně 150 tisíc nevyhovujících kotlů.

Ministr Brabec navíc slibuje, že bude-li o výměny zájem převyšující alokovaný obnos, další peníze MŽP zajistí. Navíc každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat a alespoň si požádá o dotaci na výměnu kotle do 1. září příštího roku, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován.

Výměna kotlů v bytových domech i trvale obývaných rekreačních objektech

V obou schématech (kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy i NZÚ) platí, že žadatelem o dotaci je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. Nově jsou také podporovány výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech.

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Domácnost s nižšími příjmy = průměrný čistý příjem na člena domácnosti 170 900 Kč v roce 2020

  • sledovány jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek
  • příjmy dětí a studentů do 26 let jsou považovány za nulové

Kraje dokonce nabídnou možnost zálohového financování, takže nízkopříjmové domácnosti budou moci dostat peníze na nový kotel předem.

Dotace 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Podporované zdroje tepla Maximální výše dotace (Kč)
Plynový kondenzační kotel 100 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000
Tepelné čerpadlo 130 000

Nová zelená úsporám

Dotována výměna následujících zdrojů:

  • starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy
  • lokálních topidel
  • elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická TČ)
  • bonus za kombinaci s dalšími úspornými opatřeními – výše bonusu dle počtu a typu opatření
  • pouze ex-post financování – vyplacení dotace až po výměně zdroje

Dotace max. 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Max. dotace RD (Kč) Max. dotace BD(Kč / b.j.)
Plynový kondenzační kotel 35 000 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 25 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 80 000 25 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 18 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30 000

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT