Voda: Jaké změny přináší návrh stavebního zákona?

| autor: Hana Tomášková0

cov9.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Návrh nového stavebního zákona je nyní ve Sněmovně. V úterý 27. října by měl být projednáván v prvním čtení. Přinášíme vyjádření Ministerstva životního prostředí ke změnám u rozhodnutí o stavbě vodních děl a v oblasti nakládání a manipulace s vodami.

V poslední době se objevila řada diskuzí nad klady a zápory návrhu nového stavebního zákona. Mnohé z nich jsou založeny na pravdivých informacích, některé však interpretují návrh zákona chybně. Požádali jsme proto Ondřeje Charváta z Ministerstva životního prostředí, aby poskytl naší redakci vyjádření ke změnám, které návrh stavebního zákona přináší:

Změnou v návrhu stavebního zákona je to, že vodoprávní úřad již nebude povolovat jako speciální stavební úřad stavby (vodní díla), která přejdou na stavební úřady, ale povolování nakládání s vodami včetně manipulace s vodními zdroji (manipulační řády na vodních dílech) podle vládního návrhu zůstávají v působnosti vodoprávních úřadů. Tam, kde povolení k nakládání s vodami lze realizovat pouze užíváním vodního díla (např. čistírny odpadních vod), podmiňuje se vykonatelnost povolení vodního díla vydáním povolení k nakládání s vodami.

Pro doplnění, Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy, který má na starosti tvorbu legislativy a norem, samotné povolování vypouštění odpadních vod v rámci nakládání s vodami mají v gesci vodoprávní úřady. Tento stav návrh nového stavebního zákona nijak nemění.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.