Reklama

24. 7. 2019  |  Odpady  |  Autor: Hana Tomášková

Veřejné projednání záměru znovuotevření již zrekultivované části skládky odpadů Ďáblice tentokrát proběhlo

V náhradním termínu proběhlo veřejné projednání záměru znovuotevření již zrekultivované části skládky Ďáblice. Oznamovatel záměru FCC ČR usiluje o využití kapacity v prostoru 1. etapy skládky.

Nové veřejné projednání záměru „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, proběhlo na Úřadu městské části Praha – Ďáblice.

Náhradní termín projednání záměru znovuotevření již zrekultivované části skládky byl zvolen na dobu prázdnin, kdy se mnoho lidí pohybuje mimo Prahu. Proč bylo první veřejné projednání v červnu zrušeno, se dozvíte v našem článku Veřejné projednání záměru navýšení skládky Ďáblice se nekonalo

Nicméně i tak nezel sál prázdnotou a ozývaly se hlasy, které ostře kritizovaly znovuotevření skládky.

 

 

O rozšíření skládky se dnes nerozhodne

Veřejné projednání zahájil Michael Macourek, specialista posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát hlavního města Prahy. „Chtěl bych zdůraznit, že na dnešním projednání se o uskutečnění nebo neuskutečnění záměru nerozhodne," upozorňuje Macourek. To je v kompetenci EIA.

Provozní ředitel FCC ČR Václav Nikl, oznamovatel záměru, hovoří nejprve o historii skládky. Ta vznikla v roce 1993. „V současné době probíhá ukládání odpadu v II. etapě v sektoru 26," uvádí Nikl svoji řeč o předloženém záměru znovuotevření skládky.

A co požáry?

Čerpáme svoje znalosti i v zahraničí. Tento záměr tedy pro nás úplně nový,“ konstatuje Nikl a ubezpečuje, že vše probíhá v souladu se zákonem. „Na skládce probíhá pravidelný monitoring. Za dobu provozu skládky nedošlo k žádným haváriím, které by ohrozily zdraví obyvatelů."

Během řeči se ozývají nesouhlasné hlasy a na upozornění z publika „A co požáry?", nikdo nereaguje.

Je to již záměr na umístěné skládce," říká Kateřina Šulcová, zpracovatelka dokumentace, „Nebezpečný odpad není a nebude nikdy na skládce ukládán. Záměr nezpůsobí nárůst zdravotního rizika obyvatel.“ Šulcová dále hovoří o možnosti slabého zápachu v nejbližším okolí skládky. Při sdělování detailů o pachové studii, kdy se sděluje, že pachy nebudou obtěžovat obyvatelstvo, zaznívá z publika hlasitý protest.

 

 

Praha má schválený plán odpadového hospodářství, rozšíření skládky nepotřebuje

Za hlavní město Praha vystupuje Jana Plamínková, která má v kompetenci mj. životní prostředí, a zdůrazňuje, že i po všech provedených zjišťováních je záměr je pro hlavní město Prahu nepřijatelný, a to z mnoha důvodů. „Město Praha má schválený plán odpadového hospodářství,“ upozorňuje Jana Plamínková a připomíná systém 3R. (3R = reduce-reuse-recycle stojí v hierarchii nakládání s odpady na prvním místě. Skládkování je v této hierarchii na posledním místě).

To je moderní trend v Evropě, kam chceme také směřovat. Pokud už se nedaří takto nakládat s odpady, máme spalovnu Malešice. ZEVO je druhý způsob v nakládání s odpady. Spalovnu Praha má a ta prodělává rekonstrukci a zvládá odpad bez problémů. Hlavní město Praha rozšíření skládky nepotřebuje. V krizových situacích můžeme využít například skládku Uhy,“ říká Jana Plamínková.

Narušení společenské smlouvy

Dále to souvisí s celkovou atmosférou ve společnosti,“ uvažuje Plamínková, „Kauza této skládky ukazuje, proč se lidé bouří a nesouhlasí. Skládka Ďáblice byla otevřena v roce 1993 a mělo to být na 10 let. Občané měli legitimní očekávání, že skládka tady bude na 10 let a ona je v provozu 26 let. Letos by měla konečně skončit. Když bude rozšířena, skládkování se prodlouží o dalších 6-7 let. Legitimní očekávání je hrubým způsobem narušeno. To není dobré pro atmosféru ve společnosti.

A co zeleň?

Nesmíme opomenout ani význam zeleně, která je na rekultivované části skládky již vzrostlá. Záměr hovoří o odkrytí zrekultivované části skládky I. „Snažíme se zvýšit množství zeleně v Praze. To je velmi obtížné. My si musíme vážit každého stromu, kousku trávy apod.,“ říká na závěr Jana Plamínková.

Situace na místě je velmi bouřlivá a my ji budeme i nadále sledovat.

 

 

Důležité dokumenty najdete zde:

Záměry na území ČR

Zjišťovací řízení

 

Foto: z veřejného projednání znovuotevření zrekultivované části skládky Ďáblice/ autorka

 

  

Máte dotazy či připomínky?

Napište nám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.


 


 

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI