Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Veřejné projednání záměru znovuotevření již zrekultivované části skládky odpadů Ďáblice tentokrát proběhlo

| autor: Hana Tomášková0

Veřejné projednání záměru znovuotevření již zrekultivované části skládky odpadů Ďáblice tentokrát

Nové veřejné projednání záměru „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, proběhlo na Úřadu městské části Praha – Ďáblice.

Náhradní termín projednání záměru znovuotevření již zrekultivované části skládky byl zvolen na dobu prázdnin, kdy se mnoho lidí pohybuje mimo Prahu. Proč bylo první veřejné projednání v červnu zrušeno, se dozvíte v našem článku Veřejné projednání záměru navýšení skládky Ďáblice se nekonalo

Nicméně i tak nezel sál prázdnotou a ozývaly se hlasy, které ostře kritizovaly znovuotevření skládky.

O rozšíření skládky se dnes nerozhodne

Veřejné projednání zahájil Michael Macourek, specialista posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát hlavního města Prahy. „Chtěl bych zdůraznit, že na dnešním projednání se o uskutečnění nebo neuskutečnění záměru nerozhodne," upozorňuje Macourek. To je v kompetenci EIA.

Provozní ředitel FCC ČR Václav Nikl, oznamovatel záměru, hovoří nejprve o historii skládky. Ta vznikla v roce 1993. „V současné době probíhá ukládání odpadu v II. etapě v sektoru 26," uvádí Nikl svoji řeč o předloženém záměru znovuotevření skládky.

A co požáry?

Čerpáme svoje znalosti i v zahraničí. Tento záměr tedy pro nás úplně nový,“ konstatuje Nikl a ubezpečuje, že vše probíhá v souladu se zákonem. „Na skládce probíhá pravidelný monitoring. Za dobu provozu skládky nedošlo k žádným haváriím, které by ohrozily zdraví obyvatelů."

Během řeči se ozývají nesouhlasné hlasy a na upozornění z publika „A co požáry?", nikdo nereaguje.

Je to již záměr na umístěné skládce," říká Kateřina Šulcová, zpracovatelka dokumentace, „Nebezpečný odpad není a nebude nikdy na skládce ukládán. Záměr nezpůsobí nárůst zdravotního rizika obyvatel.“ Šulcová dále hovoří o možnosti slabého zápachu v nejbližším okolí skládky. Při sdělování detailů o pachové studii, kdy se sděluje, že pachy nebudou obtěžovat obyvatelstvo, zaznívá z publika hlasitý protest.

Praha má schválený plán odpadového hospodářství, rozšíření skládky nepotřebuje

Za hlavní město Praha vystupuje Jana Plamínková, která má v kompetenci mj. životní prostředí, a zdůrazňuje, že i po všech provedených zjišťováních je záměr je pro hlavní město Prahu nepřijatelný, a to z mnoha důvodů. „Město Praha má schválený plán odpadového hospodářství,“ upozorňuje Jana Plamínková a připomíná systém 3R. (3R = reduce-reuse-recycle stojí v hierarchii nakládání s odpady na prvním místě. Skládkování je v této hierarchii na posledním místě).

To je moderní trend v Evropě, kam chceme také směřovat. Pokud už se nedaří takto nakládat s odpady, máme spalovnu Malešice. ZEVO je druhý způsob v nakládání s odpady. Spalovnu Praha má a ta prodělává rekonstrukci a zvládá odpad bez problémů. Hlavní město Praha rozšíření skládky nepotřebuje. V krizových situacích můžeme využít například skládku Uhy,“ říká Jana Plamínková.

Narušení společenské smlouvy

Dále to souvisí s celkovou atmosférou ve společnosti,“ uvažuje Plamínková, „Kauza této skládky ukazuje, proč se lidé bouří a nesouhlasí. Skládka Ďáblice byla otevřena v roce 1993 a mělo to být na 10 let. Občané měli legitimní očekávání, že skládka tady bude na 10 let a ona je v provozu 26 let. Letos by měla konečně skončit. Když bude rozšířena, skládkování se prodlouží o dalších 6-7 let. Legitimní očekávání je hrubým způsobem narušeno. To není dobré pro atmosféru ve společnosti.

A co zeleň?

Nesmíme opomenout ani význam zeleně, která je na rekultivované části skládky již vzrostlá. Záměr hovoří o odkrytí zrekultivované části skládky I. „Snažíme se zvýšit množství zeleně v Praze. To je velmi obtížné. My si musíme vážit každého stromu, kousku trávy apod.,“ říká na závěr Jana Plamínková.

Situace na místě je velmi bouřlivá a my ji budeme i nadále sledovat.

Důležité dokumenty najdete zde:

Záměry na území ČR

Zjišťovací řízení

Foto: z veřejného projednání znovuotevření zrekultivované části skládky Ďáblice/ autorkaMáte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ