Velká dešťovka: dotace pro obce zefektivní hospodaření se srážkovou vodou

| autor: Hana Tomášková| zdroj: OPŽP0

dest.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

S účinností od 21. září rozšiřuje SFŽP ČR okruh oprávněných žadatelů a zároveň aktualizuje specifická kritéria přijatelnosti u 144. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Z této dotační výzvy mohou obce a další veřejné subjekty čerpat prostředky na efektivnější využívání srážkových vod, zvýšení retenčního potenciálu vodních toků a zajištění povodňové ochrany obcí.

Aktualizace 144. výzvy spočívá v úpravě platnosti verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 na verzi č. 26. Nově dochází k rozšíření okruhu oprávněných žadatelů o veřejnoprávní instituce a obchodní společnosti, které jsou ze 100 % vlastněné veřejným subjektem. Rovněž byla upravena specifická kritéria přijatelnosti, kdy je možné podpořit hospodaření se srážkovými vodami také u komerčně využívaných budov a objektů, pokud jsou ve vlastnictví oprávněných žadatelů.

Příjem žádostí o podporu je otevřen do 11. ledna 2021.

Popis podporovaných aktivit:

  • Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
  • Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu 
  • Podporovaná aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Oprávnění žadatelé:

- kraje,

- obce,

- dobrovolné svazky obcí,

- organizační složky státu,

- státní podniky,

- státní organizace,

- veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,

- městské části hl. města Prahy,

- příspěvkové organizace,

- vysoké školy a školská zařízení,

- veřejnoprávní instituce * ,


* Projektové žádosti tohoto typu žadatele budou předkládány Výběrové komisi až po schválení související revize Programového dokumentu OPŽP 2014-2020 ze strany Evropské komise.

Aktualizované znění 144. výzvy najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.