Tag: SRÁŽKOVÁ VODA

frame-harirak-5Q5jtb1SEVo-unsplash

Aktuality / 7. 11. 2023

Jak mohou města reagovat na stále silnější a častější výkyvy srážek?

Rychlá a účinná absorpce srážek a velmi efektivní hospodaření s vodou v případě sucha. Takto fungují houby, které jsou považovány za ukázkové příklady přizpůsobení se klimatickým změnám, k jejichž projevům patří stále delší období bez srážek, nebo naopak frekventovanější přívalové deště. Právě systém hub je inspirací pro některé inženýry, jak přistupovat k proměně středoevropských měst – využívanou například v některých německých městech.

ahmed-hasan-wiafzE4U-FM-unsplash

Aktuality / 27. 10. 2023

V Žampachu a Chvaleticích lépe hospodaří se srážkovou vodou

Energetická krize odstartovala řadu úsporných opatření ve veřejném sektoru. I ve školách, sociálních zařízeních a dalších budovách v majetku samospráv se dá ušetřit nejenom za elektřinu a teplo, ale i za vodu. Dobře to vědí v Domově pod hradem Žampach a Středním odborném učilišti zemědělském Chvaletice, kde se díky podpoře Pardubického kraje a Evropské unie podařilo na konci léta dokončit projekty na lepší využívání srážkové vody.

déšť5

Voda / Téma / 15. 2. 2023

Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim je aktuální problém, který je nutno řešit. Jednou z forem podpory je 36. výzva z OPŽP, která řeší vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert