Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ve Zlíně i Olomouci získávají suroviny pro další využití

| autor: Hana Tomášková0

Ve Zlíně i Olomouci získávají suroviny pro další využití

O třídění kovů je zájem

Občané využívají sběrných dvorů a nyní mají k dispozici také 31 nádob na kovové obaly,“ říká Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu Zlín, „S propagací zavedení nádob jsme zaznamenali zvýšený zájem občanů o třídění kovů. Postupně se i zvyšuje množství svážených kovových obalů.“

O separaci kovů v Olomouci hovoří Jana Matzenauerová, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství města Olomouce: „Sběr kovů v našem městě je řešen několika způsoby. Občané mohou odpad odevzdávat do sběrných dvorů, v rámci mobilního svozu, tzv. sběrových sobot a také do samostatných nádob.“

Nadrozměrný odpad a příměsi

Sběr kovových odpadů do samostatných nádob byl v Olomouci zahájen již v roce 2015. Zájem občanů byl značný,“ uvádí Jana Matzenauerová, „Pro třídění tohoto odpadu slouží dvoukubíkové kovové kontejnery šedé barvy. V současné době je po městě rozmístěno 45 ks kontejnerů.  Při třídění této komodity jsme se nesetkali s žádným vandalizmem, vytříděný odpad je čistý, s minimem příměsí. Většinou se jedná o plastové sáčky, do kterých občané kovové odpady ukládají. V rámci propagace a ekologické výchovy se snažíme tento jev eliminovat.“  

Co patří do šedého kontejneru:
Plechovky od nápojů
Kovové uzávěry, šroubovací víčka
Konzervy
Alobal
Hliníková víčka
Hliníkové obaly od potravin
(pozor na obaly spojené s dalším materiálem)

Co do šedého kontejneru nepatří:
Nápojové kartony
Spreje a deodoranty se zbytky obsahu
Plechovky od barev, laků atd.
Elektroodpad
Baterie

Ve Zlíně se potýkají s pohodlností některých občanů, kteří se zbavují nadměrného odpadu nevhodným způsobem.

U nádob se objevují rozměrné kovové odpady nebo plné pytle plechovek, které jsou lidé líní donést do sběrného dvora,“ upozorňuje Vladimíra Pavlovová.

Má povinné třídění kovů vliv na množství směsného komunálního odpadu (SKO)?

Množství SKO je ve městě téměř konstantní. Daří se nám jeho nárůst odklonit do tříděného odpadu, jehož množství se neustále zvyšuje. Nedá se však říct, že povinné třídění kovů zásadním způsobem ovlivnilo množství SKO ve městě,“ hodnotí systém Jana Matzenauerová.

Kovové obaly jsou velmi lehké a jejich separace nemá významný dopad na celkovou produkci SKO,“ přidává se Vladimíra Pavlovová.

Další osud vytříděných kovů

V rámci recyklace se kovy dotřídí, zbaví se nečistot a rozdělí na různé druhy. Ty se dále zpracovávají v hutích, kde se přidávají k dalším surovinám na výrobu kovů a při vysoké teplotě se roztaví.
Roztavený kov se lije do forem, čímž se vytvoří nový tvar a připraví se tak pro další použití. Z recyklovaného materiálu se vyrábí odlitky, slitiny kovů, původní výrobky, dráty a další.

Zdroj:

Jana Matzenauerová, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrát města Olomouce

Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrát města Zlína

Samosebou.cz 

Foto: redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ