Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Úhrada od občanů za komunální odpad a nový odpadový zákon

| autor: Hana Tomášková0

kontejner102.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Jaký vliv má nová odpadová legislativa na změnu zpoplatnění občanů za komunální odpad? Musí obce urychleně měnit systém odpadového hospodářství?

S ohledem na přechodná ustanovení v novém zákoně o odpadech a také ve změnovém zákoně mohou obce v příštím roce vybírat úhradu od občanů za komunální odpad podle dosavadní právní úpravy, tedy podle dosavadního znění zákona o místních poplatcích, § 17a dosavadního zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění) nebo na základě smlouvy.

Pokud obce neměly omezenou účinnost dosavadního zpoplatnění ve své obecně závazné vyhlášce, nebo pokud nechtějí způsob nebo výši zpoplatnění samy změnit, nemusí směrem ke zpoplatnění občanů v příštím roce ani s ohledem na účinnost nových předpisů činit žádné kroky

Definice původce odpadu

Obce jsou původcem odpadu od občanů a zapojených živnostníků.

Živnostníci

Živnostníci budou mít možnost zapojit se se svým komunálním odpadem (KO) do systému, pokud jim to obec umožní, tak jako doposud. Pro tyto odpady nevedou evidenci a neohlašují je, ale pouze pokud se zapojili se všemi odpady, které předávají obce. Jinak i nadále musí vést odpadovou evidenci a ohlašovat, aby bylo zřejmé, jakou část svého odpadu obci předávají.

Zpoplatnění občanů za směsný komunální odpad

  • Zpoplatnění na hlavu
  • Podle produkce směsného komunálního odpadu

Zpoplatnění občanů je nově plně upraveno v zákoně o místních poplatcích. Obec může zvolit zpoplatnění na hlavu nebo platbu podle produkce směsného komunálního odpadu (SKO). Nebude smlouva.

Poplatky za komunální odpady - stávající vyhlášky versus nové vyhlášky

V tomto roce je možné postupovat ještě podle stávajících vyhlášek. Ale doporučuje se v průběhu tohoto roku vyhlášky změnit a s účinností od roku 2022 nastavit obecní systém nakládání s odpady novými vyhláškami.

Zpoplatnění systému - na hlavu

Poplatek za systém odpovídá stávajícímu poplatku podle zákona o místních poplatcích. Jedná se o jednoduchý poplatek na hlavu, jehož maximální výše je 1200 Kč. Systém je oproti stávající úpravě zjednodušen, již není dvousložkový. Obec si poplatek nastaví a nezdůvodňuje ho.

Nově vymezený poplatek za komunální odpad vznikající z nemovitosti (PAYT = zaplať, kolik vyhodíš)

Podle § 17a bylo možné nastavit poplatek již dříve, teď jsou však dané jednoznačné parametry. Poplatek je nastaven na produkci SKO v nemovitosti. Plátcem je majitel nemovitosti. Platba se rozpočítává na jednotlivé občany, kteří mají bydliště v dané nemovitosti. Základ je buď hmotnostní (obec má vážení), objemový nebo kapacitní (celková kapacita soustřeďovacích prostředků objednaných k nemovitosti, tedy objem x počet svozů za celou nemovitost).

Základ poplatku:

hmotnostní základ max. 6 Kč/kg

objemový základ/kapacitní základ max. 1Kč/l

Dále je stanoven minimální základ na občana – aby se nikdo nevymlouval, že neprodukuje žádný odpad. Je to max. 10 Kg/60 l na měsíc.

Povinnost pro obce – třídění

Povinnost pro obce splnit nastavený cíl pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek:

2025 - 60 %,

2030 - 65 %

2035 - 70 %

Biologicky rozložitelné odpady (BRO) – usnadnění splnění cílů pro třídění

Splnění cílů třídění pro obce se může zdát složité, nicméně většina obcí nesbírá efektivně biologicky rozložitelné odpady. Jakmile obce zavedou efektivní sběr BRO, poměr se výrazně překlopí ve prospěch recyklovatelných složek. BRO stále tvoří 50 % obsahu černých popelnic. Zároveň by se tak do systému obce dostala i řada biologicky rozložitelného odpadu, kterou občané dosud likvidují jiným způsobem (většina odpadu ze zahrad skončí spálením).

Zdroje a další informace:

Štěpán Jakl - webinář Nový zákon o odpadech

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k fungování obecního systému odpadového hospodářství

Nový zákon o odpadech - Metodické podklady Ministerstva vnitra k obecně závazné vyhlášce obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS