Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Tipy na využití kávového odpadu

| autor: Jiří Podhorecký0

Tipy na využití kávového odpadu

Organické kompostování, žížalária

Kompostování je nejjednodušší  zhodnocení kávového odpadu. Existuje více postupů kompostování. V tomto případě bude věnována pozornost přirozenému organickému rozkladu s přítomností mikrofauny a žížal. 

Kávový odpad může být různé kvality, nevadí papírové kávové filtry, které se v kompostu po čase rozloží. Musí se však smíchat s dalším organickou hmotou. Káva zde hraje i roli stimulantu pro žížaly. Vhodné je v kompostu udržovat vyšší vlhkost a dostatečné provzdušnění pro rychlejší rozklad. Kompostování se při větších množstvích dá zefektivnit mechanizací a po čase poskytuje stabilní objemy substrátu.

Hnojení v zahrádkářských koloniích

Při větším množství kávy  ukládané na kompost a koordinaci více lidí se dá vytvořit centrální systém shromažďování zahradní  biohmoty a následnou redistribuci kompostu pro pěstitele. Při zavedení jednoduchých pravidel je pak celý proces téměř beznákladový.

Živný substrát na pěstování hub

Čerstvý odpad z kávy se dá využít také jako substrát k intenzívnímu pěstování jedlých hub. Podobně jako žampiony milují koňský hnůj, tak i jiné druhy hub dobře rostou na kávovém odpadu.  K tomu je potřeba substrát naočkovat houbovým myceliem tak, aby podhoubí rychle prostoupilo celým objemem v pěstební nádobě a nedalo tak prostor jiným plísním. Pěstování je pak možné jak v místnostech, tak venku.

Lisování paliva do kotlů na biomasu

Zpracování peletizačním, nebo briketovacím strojem je způsob, jak zdrojovou surovinu vysokým tlakem zhutnit, s pomocí přirozené vlhkosti, nebo přirozeně se vyskytujících pojících kapalin spojit na lisovaný produkt.  Granulát má konzistentní měrný objem, zlepší se i jeho skladovatelnost a manipulace při topení. Spalovat se dá samostatné i v kombinaci s jinými palivy v běžných kotlích určených pro spalování dřeva, uhlí, biomasy.

Peletkování jako zahradnické hnojivo

Surovina se dá peletkovat i za účelem vytvoření pevnějšího granulátu pro zahradnické účely, který se lépe dávkuje a skladuje. Používá se jako běžná hnojící přísada do půdy. Ať už v prostoru zahrady, tak i do menších truhlíků. V půdě se kávové peletky brzy rozkládají a předávají své živiny. 

Chemicko-technologické zpracování na methylesterový olej, biodiesel

Podobně jako i jiné průmyslové plodiny, se dá kávový odpad zpracovat na melhylesterový olej a ten dále využít jako součást biopalivové směsi. Nutnou okolností je mít adekvátní technologický provoz a zdroj dostatečně čisté suroviny.

Přísada do bio kosmetiky

Kávový odpad se dá přidat jako peeling do kosmetiky, případně vytvářet extrakt specifické kávové vůně pro vlasové přípravky, šampony.  Další využití už velmi záleží na zkušenosti konkrétních řemeslníků.

Výroba likérů a zpracování na alkoholické nápoje

Je známý lihovarnický postup, jak z kávového lógru připravit alkoholický likér. Nejde tedy o likér z plnohodnotné kávy, ale z jejího zbytku, kde je aromatických složek méně a surovina musí být ve větším množství i dostatečně kvalitní, to znamená čerstvá. Proto je nutný selektivní sběr a dosušení sedliny, aby neplesnivěla a důsledné dodržení podmínek hygieny. Další zpracování destilací je už velmi podobné výrobě jiných likérů. Výsledkem je nápoj nevšedních senzorických vjemů, který kombinuje příchuť  kávy s účinky alkoholu.

Zpracování vysokotlakým lisováním

Kávový odpad se dá efektivně využít při výrobě drobnějších předmětů pomocí lisování do forem. Prakticky jde nejdříve o předčištění, snížení vlhkosti a smíchání s dalšími organickými surovinami, jako je například kukuřičný škrob, slupky, dále i organickými pojivy do směsi, která umožní vznik pevné, nepropustné, ale přesto později rozložitelné hmoty. Vysoká teplota a polymerizace zajistí i hygienickou čistotu. Příkladem jsou jednorázové nápojové kelímky, víčka, odnosné boxy na jídlo. Pro kavárny lze vyrábět i šálky, podšálky, talířky, lžičky, míchátka atd.

Malovýroba užitných předmětů

Vysokotlakým lisováním a přeměnou kávové směsi do polymerizovaných materiálů lze vytvářet předměty jako např. brýlové obroučky, suvenýry, módní doplňky. Opracování a povrchová úprava je podobná dřevu, nebo plastické hmotě. Jsou známy i pokusy s 3D tiskem a výrobou nábytku.

Propojení komunálních služeb a komunitních projektů

Pro vznik konkrétních projektů je nutné provést důkladný průzkum v dané lokalitě. Množství a kvalita dosažitelného kávového odpadu předurčí další možnosti využití. Velmi důležité je vyjednat koordinaci s články celého řetězce, pokud jde o svoz, případně výrobu, distribuci a péči o sběrné nádoby a pytle. Také v nádobách se dají využít druhotné suroviny a v přepravě ekologické alternativy.

Centra s vysokou spotřebou kávy

Kávový odpad najdete nejen ve veřejných kavárnách. Významné množství kávy se vypije také v restauracích, pizzériích, v hotelových a lázeňských komplexech, fastfoodových řetězcích, v administrativních budovách a v občerstvovnách velkých dopravních uzlů, jako jsou letištní terminály a nádraží. Tato místa mohou mít vlastní systémy služeb a sběru odpadu. Výhodou může být tedy pravidelný denní provoz, ale komplikace mohou vzniknout v logistice, zabezpečení prostoru a komunikaci s více subjekty. 

Dopravní obsluha při svozu

Ve větších městech již dávno existují rozvážkové služby jídel a nápojů pro restaurace a rychlé občerstvení. Je pouze otázkou nastavení plánu a podmínek, jak koordinovat tyto sdílené kapacity a jejich možnosti v rámci lokality - a využít je také na odvoz shromážděného odpadu.

Ekologicky i ekonomicky využitelný odpad

Kávovou sedlinu lze zpracovat společensky mnohem přínosněji. Nejlepší postup je vhodně komunikovat záměr, spojit své síly s více lidmi a pak najít řešení, jak kávu ekologicky i ekonomicky využít.


Jiří Podhorecký denně shromažďuje kávový lógr ze sedmnácti českokrumlovských kaváren. Od léta 2019 odhaduje dosud nasbírané množství na sedm metrů krychlových. Jeho volnočasový projekt KrumLogr má cíl vybudování komunitní zahrady, pro kterou chce získat kvalitnější kompost. K jeho zkvalitnění právě významně přispěje kávový odpad. Věří, že tímto ekologickým projektem zaujme i další lidi, nejen ve svém městě. 

Foto: autor

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert