Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Termické zpracování odpadních plastů

| autor: Hana Tomášková0

kontejner01.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Plasty mají řadu vlastností, pro které je není možné srovnatelně nahradit. Problematická je však jejich ekologická likvidace. Jaké jsou současné možnosti recyklace odpadních plastů?

Mechanická recyklace na komunální odpad často nestačí

Nejčastěji používanou recyklační metodou je mechanická recyklace. Její efektivita však značně naráží u plastového komunálního odpadu. Hlavním důvodem je různorodost použitých materiálů i omezení při opakované recyklaci u většiny plastů.

Chemická recyklace jako šance pro odpadní plasty

Existují však technologie, které si s touto problematikou dokáže poradit. Souhrnně jsou označovány jako chemická recyklace, které se také přezdívá technologie pokročilé recyklace plastů. Více se o ní dozvíte v našem článku Recyklace komunálních odpadů a plastových směsí: Co je chemická recyklace, má šanci?

Chemická recyklace zahrnuje několik technologií, které termicky zpracovávají odpadní plasty, a to je například pyrolýza či plazmové zplyňování.

Pyrolýza

Pyrolýza je termický proces, který působením tepla rozkládá organické látky bez přístupu kyslíku. Jedná se o fyzikálně-chemický děj, řadící se mezi technologie, které působí na odpad teplotou, která přesahuje mez jeho chemické stability.

Plazmové zplyňování

Jedná se o molekulární konverzi na bázi chemického procesu. Jde o samostatný technologický proces, kdy dochází k primárnímu termickému rozkladu původní suroviny - např. komunálního odpadu – na základní chemické prvky, které jsou pak výchozí surovinovou základnou pro výrobu plnohodnotných finálních produktů plně rovnocenných s výrobky primárně vyráběných z fosilních zdrojů.

Plazmový zplyňovací reaktor představuje nádobu obsahující podstechiometrické množství kyslíku, ve které je při teplotách okolo 3000°C (v okolí plazmových hořáků) odpad přeměněn na tzv. syntetický plyn. Nedochází zde ke spalování (oxidaci) materiálu, ale naopak k jeho destrukci na prvky a jednoduché sloučeniny jako jsou vodík, oxid uhelnatý a voda. Tento syntetický plyn je vysoce energetický a může být po přečištění dále přetvářen na jiné formy energie, které představují např. elektrická energie, biopalivo a podobně.

Termické zpracování plastů šetří zdroje a umí likvidovat plastové odpady

V současné době zaznamenáváme nedostatek řady materiálů. Metody termického zpracování plastů mohou šetřit primární zdroje. Jsou také vhodnou alternativou k nevhodnému skládkování odpadů či jejich spalování. Zároveň také nabízí odpověď na otázku po navyšování recyklačních možností.

Článek vznikl za podpory klastru Wasten

Klastr WASTen byl založen dne 23. 12. 2015 jako zapsaný spolek. Členy sdružení jsou inovativní české podniky, dodavatelé špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště.

Wasten_EU.jpg
logo_wasten.png
Wasten_MPO.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema