Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Inspirace pro obce, motivace pro občany. Soutěž Vesnice roku je odstartována

| autor: Hana Tomášková0

Inspirace pro obce, motivace pro občany. Soutěž Vesnice roku je odstartována

V úterý 25. února 2020 byl v Praze na Dni malých obcí slavnostně odstartován 26. ročník soutěže Vesnice roku. 

Slavnostního podpisu podmínek soutěže se zúčastnili předseda Svazu měst a obcí František Lukl, David Kopitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj, Pavel Sekáč, náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání Ministerstva zemědělství a místopředseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala.

„Chtěl bych motivovat zástupce obcí, aby se přihlásili do 26. ročníku soutěže Vesnice roku. Je to již fenomén českého, moravského a slezského venkova,“ sdělil David Kopitz, „Hmotných pobídek je poměrně hodně, ale hlavní myšlenka spočívá v tom, že Vesnice roku vám umožní zapojit občany do dění v obci, je to jakási inventura toho, co se vám v obci povedlo. Tato tradice je něco úžasného, co nemá obdoby.“

Tato soutěž je v rámci Programu obnovy venkova každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. „Je to inspirace i pro ostatní obce. A v neposlední řadě je to úžasný tmel v rámci všech obcí, které se přihlásily. Motivuje to občany," řekl o soutěži František Lukl.

Historie

Je to soutěž, která se uchytila,“ připomněl dlouhodobou historii Eduard Kavala. Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

My jsme se jako spolupořadatel připojili k soutěži pár let zpátky a je dobře, že jsme venkovskou komunitu propojili i se zemědělci, kteří tam patří,“ zmínil zapojení Ministerstva zemědělství do soutěžePavel Sekáč. V závěru své řeči ještě poděkoval starostům: „Když pozoruji vylidňování venkova, musím vám s velkou úctou poděkovat za práci, kterou děláte. Ukazujme i nadále sounáležitost, výraz komuna je opravdu příhodný.“

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Do soutěže se hlásí obec vždy jako celek, včetně svých místních částí.

Není to o tom, aby nás tam bylo přihlášených obcí dvě stě, tři sta, čtyři sta... Ten nejlepší výsledek je v tom, že lidé u vás v obci z toho mají největší radost,“ konstatoval na závěr Eduard Kavala.

Podmínky soutěže

Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu nejpozději do 30. dubna 2019 doručí řádně vyplněnou přihlášku na Ministerstvo pro místní rozvoj (Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1) k rukám tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché. (Podatelna MMR bude 30. dubna 2019 otevřena do 16:00 hod.).

Řádně vyplněná a doručená přihláška do soutěže zahrnuje:

Formulář přihlášky (vytištěný, podepsaný a orazítkovaný) + datový nosič (CD, DVD, flash disk) obsahující formulář přihlášky (pdf), charakteristiku obce, doklad o zaplacení a fotografie.

Již není nutné předkládat charakteristiku obce v tištěné, fyzické podobě. Postačí na datovém nosiči.

Podmínky soutěže

Příloha podmínek

Foto: Hana Tomášková

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ