Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

SmVaK Ostrava: Více než 36 milionů do kalového hospodářství čistírny odpadních vod v Kopřivnici

| zdroj: SmVaK Ostrava0

ČOV Kopřivnice SMVAK OSTRAVA
zdroj: SmVaK Ostrava

Čistírna odpadních vod v Kopřivnici bude mít novou linku pro odvodňování kalu, která bude kapacitně odpovídat danému provozu a objemu produkovaného kalu. Díky tomu bude dále zvýšena ekologičnost daného provozu. Dosáhne se totiž vyššího odvodnění kalu, celý prostor s kontejnery pro výsledný kal bude zakrytý, čímž se omezí vlivy na okolí.

„Důvodem, proč jsme se do náročné investice pustili, je skutečnost, že stávající mobilní odvodňovací zařízení nemá dostatečný výkon s ohledem na nárůst množství stabilizovaného kalu* a nevyhovující manipulaci s odvodněným kalem*. V důsledku nízkého výkonu stávajícího odvodňovacího zařízení je kalové zatěžováno zvýšeným množstvím kalu,“ popisuje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Petr Grzonka.

Současný nedostatečně výkonný systém klade zvýšené nároky v tom, že je kal nezbytné odvodňovat prakticky nepřetržitě. Stávající systém dopravníků také neumožňuje optimální manipulaci s kalem a jeho odvoz, který musí být prováděn po menších objemech. To má vliv na efektivitu a ekonomičnost provozu. Odvodněný stabilizovaný kal je navíc dopravován do kontejnerů stojících na nezakryté manipulační ploše mezi vyhnívacími nádržemi, což ho nechrání před vlivy srážek a povětrnostních podmínek.

Nová linka odvodňování kalu bude zcela odpovídat potřebám daného provozu a nárokům na něj kladené z hlediska efektivity fungování a ekologičnosti provozu. Odvodňovací zařízení značky Hiller bude instalováno ve dvoupatrové nosné konstrukci za jednou z vyhnívacích nádrží v areálu. Technologie bude mít výkon minimálně dvanáct metrů krychlových kalu za hodinu. Odvodněný kal bude prostřednictvím šnekových dopravníků transportován do přistavených kontejnerů. Celý prostor s kontejnery bude zakrytý proti srážkám a povětrnostním podmínkám, čímž bude zamezeno nežádoucímu vnosu vody do již odvodněného kalu. Součástí stavby budou propojení přívodních potrubí užitkové a pitné vody, stabilizovaného kalu, flokulantu. Nová bude také elektroinstalace a související automatizovaný systém řízení.

„Zatímco vstupní kal má obsah sušiny v průměru mírně nad tři procenta s podílem organických látek kolem šedesáti procent, potom na výstupu z technologie stoupne obsah sušiny až na třicet procent,“ vysvětluje Grzonka. Hlavní stavební práce začnou s jarní sezónou, hotovo by mělo být do podzimu.

V čistírně odpadních vod v Kopřivnici byla ke konci roku 2021 navíc dokončena stavba nové dosazovací nádrže za 38 milionů korun. Díky tomu došlo k dalšímu zvýšení kvalitativních parametrů vyčištěné vody. Investice umožnila navýšení doby zdržení aktivační směsi v biologické části čistírny (dosazovacích nádržích), což má zásadní vliv na parametry vyčištěné vody, především v oblasti nerozpuštěných látek.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy