Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Šance pro obce a města – zpracování bioodpadu podpoří masivní dotace

| zdroj: JRK0

kompostárna.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Přichází zásadní změna v přístupu k bioodpadům v České republice. Přispějí k ní téměř dvě miliardy korun, které rozdělí Národní program Životní prostředí na podporu zpracování bioodpadu. Hlavním cílem programu, kterému se také říká Hnědá úsporám, je podpořit zpracování bioodpadu v kompostárnách a bioplynových stanicích, což je jeden z klíčových nástrojů cirkulární ekonomiky.

Pro samosprávy i firmy

Hnědá úsporám je určena pro města, obce a technické služby, ale i pro firmy a další subjekty, které provozují kompostárny nebo bioplynové stanice, případně pro ty, co budují nové. S pomocí dotací lze pořídit kvalitní vybavení, které podpoří zpracování bioodpadu. Díky nové technice je možné modernizovat jak současné kompostárny a bioplynové stanice, tak i ty, které teprve vzniknou. Taková zařízení budou díky novinkám efektivnější a rychlejší, čímž sníží provozní náklady.

Dotace sníží náklady

Ze zkušeností odborníků společnosti JRK, kteří mimo jiné provádí i fyzické analýzy odpadu v tuzemských městech a obcích, vyplývá, že podstatnou část bioodpadů lze zpracovat. Nyní však zbytečně končí tento druh odpadů na skládce. Dotace to pomohou změnit. Finance z dotačního programu přispějí ke zlepšení životního prostředí a podpora zpracování bioodpadu bude mít i podstatný vliv na ekonomiku samospráv. Pomůže jim totiž plnit legislativní cíle nového zákona o odpadech i oběhového balíčku Evropské unie.

Na co lze dotaci využít?

Například na pořízení překopávače kompostu, drtiče, síta či prosévací stanice, navíječe geotextilie a další techniku. Zásadní věcí pro efektivní chod kompostárny je však důsledný výběr technologií, které zohledňují specifika města či obce a vhodné nastavení procesů. V tuzemsku není mnoho odborníků, kteří umí komplexně zastřešit vznik nových kompostáren, jež jsou šité na míru danému městu či obci. Naštěstí tu ale jsou. Partnerem samospráv při výstavbě kompostáren a jejich začlenění do odpadového hospodářství obce či města, je společnost JRK. Její odborníci kompletně zastřeší i dotační problematiku – více informací na https://www.meneodpadu.cz/dotace-hneda-usporam/

Řešení i pro živočišné odpady

Dotace Hnědá úsporám je výjimečná i tím, že ji lze využít i na zpracování kuchyňského odpadu se živočišnou složkou. Takový odpad může obsahovat bakterie, které́ brání́ jeho dalšímu zpracování. Naštěstí i zde již existuje řešení, které tato dotace podpoří – to se jmenuje CSC kontejner. Jde o zařízení, které́ slouží́ k hygienizaci bioodpadů včetně̌ kuchyňských a restauračních odpadů, jatečních odpadů i kalů z ČOV. Během hygienizace odpad prochází́ tepelnou úpravou (70 stupňů během hodiny), při které́ se odstraní́ patogeny i nebezpečné́ bakterie. Díky tomu je takový odpad možné zpracovat v kompostárně̌. Z dotace lze pořídit i kompostovací boxy, které umí zpracovat velké objemy bioodpadu.

Podmínky dotace

Národní program Životní prostředí přispěje v rámci projektu, kterému se přezdívá Hnědá úsporám, 1,6 miliardy korun. Program je financovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (SPŽP). Příjem žádostí bude probíhat od 1. 9. 2023 do 1. 5. 2024 nebo do vyčerpání alokací. Podle doporučení odborníků je třeba výzvu podat co nejdříve, protože jde o výzvu nesoutěžní.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert