Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Rychnov nad Kněžnou má vodu pod kontrolou, ceny patří k nejnižším v ČR

| autor: Hana Tomášková0

Kněžná_v_Rychnově_nad_Kněžnou_03
zdroj: Ilustrační foto/ Wikimedia Commons

Od 1. ledna 2021 převzal Rychnov nad Kněžnou provozování vodovodů a kanalizací do vlastnísprávy. O změně rozhodli rychnovští zastupitelé města již v roce 2019. O rok později vznikla městem vlastněná Společnost Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. (VaK RK).

Rychnov nad Kněžnou má 100% kontrolu nad vodou

Po vypršení smlouvy s předchozím provozovatelem město smlouvu dále neprodloužilo. Motivací bylo, aby zisky zůstávaly v České republice a mohly být použity na provoz a investice do vodohospodářské infrastruktury.

„Společnost Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou provozuje vodárenskou infrastrukturu 2 roky. Jedním z cílů bylo to, aby odběratelé nepocítili změnu provozovatele negativně. Což se podařilo. Za dobu provozování se potvrdilo, že model městské společnosti v měřítku města Rychnov nad Kněžnou je plně funkční,“ říká Jan Skořepa, starosta města.

Provozní záležitosti

Vzhledem k faktu, že veškerá vodárenská infrastruktura včetně čistírny odpadních vod patřila městu, bylo logickým krokem, aby město získalo 100% kontrolu i nad provozem. Zpočátku bylo třeba pronajímat některá zařízení či dořešit nedostatky.

„Pokud pominu standardní vodárenský provoz, byly v prvních letech identifikovány problémové záležitosti, které bylo nutné vyřešit a napravit. Patřila k nim zejména obnova záložního zdroje RK 1a, který byl z provozního hlediska nefunkční a který byl v roce 2022 rekonstruován a je nyní připraven ke standardnímu provozu. Dále byla v rámci provozní údržby obnovena část uzavíracích armatur v uzlových bodech a v dalších letech na tomto bude dále pokračováno. Z hlediska obtíží lze uvést chybějící popisné informace o sítích, které v současné době intenzivně doplňujeme. Při zahájení provozu bylo nutné v relativně krátkém čase zpracovat aktualizaci provozního řádu vodovodu včetně související rizikové analýzy a lze konstatovat, že se tento úkol podařilo splnit,“ komentuje současný stav Jan Skořepa.

Prokázalo se, že městská společnost tak bez obtíží funguje samostatně. Město pokračuje v investicích a dokončuje rekonstrukci čistírny odpadních vod.

Kompletní rekonstrukce čistírny

Stavba zahrnuje kompletní intenzifikaci stávající ČOV, kde dojde k výměně celkového technologického zařízení a od toho se odvíjející stavební úpravy a nové objekty ČOV. Na jednotlivých stupních čištění budou provedeny sanace stávajících železobetonových konstrukcí a opravy zámečnických prvků. Celková cena za rekonstrukci se pohybuje v řádu 90 milionů korun.

„Nově bude vybudován 3. stupeň čištění. Společně s těmito úpravami na ČOV bude provedena i nová stavební a technologická elektroinstalace, dle potřeby nového návrhu technologické části. Rekonstrukce je nyní realizována za provozu části stávající ČOV s minimálními výlukami v provozu a od zahájení rekonstrukce bylo už dokončeno cca dvě třetiny prací. Termín dokončení je k 30. 6. 2023. Následně bude probíhat roční zkušební provoz ČOV,“ popisuje starosta.

Rekonstrukci město realizuje z vlastních prostředků. Důvodem nevyužití dotace byla podmínka návratnosti finančních prostředků z poplatků. To by znamenalo zatížení občanů, kterému se rychnovští zastupitelé chtějí vyhnout.

Rychnov nad Kněžnou si udržuje jedny z nejnižších cen vodného a stočného v ČR

Přestože se městská vodárenská společnost od počátku svého vzniku potýká s vnějšími překážkami, nejprve s dozvuky koronavirové pandemie, pak s enormním nárůstem cen energií, což přináší další sérii zdražování, dokáže udržovat ceny vody na velmi přijatelné úrovni.

„Z hlediska cen elektrické energie má VaK RK prostřednictvím nákupu energií městem garantovánu stejnou cenu pro rok 2022 i 2023. Teplo je dodáváno městskou společností Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. a není významnou položkou,“ uvádí Jan Skořepa a dodává:

„U dalších významných nákladových položek, zejména chemie, pohonných hmot a mezd, došlo k nárůstu a tento byl promítnut do plánované kalkulace vodného a stočného pro rok 2023. Cena u vodného se zvýšila, ale nárůst je výrazně pod indexem růstu spotřebitelských cen. Cena stočného je na stejné výši jako v roce 2022.“

Cena vodného a stočného VaK RK je jedna z nejnižších v České republice a činí 40,87 Kč včetně DPH za m3 vodného a 38,64 Kč včetně DPH za m3 stočného.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM