Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Rozšířená odpovědnost výrobce a povinnost proplácet obcím náklady spojené s litteringem a černými skládkami

| autor: Hana Tomášková0

odpadky příroda.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Rozšířená odpovědnost výrobce EPR (z anglického Extended Producer Responsibility) zahrnuje povinnou zodpovědnost výrobce za své výrobky včetně jejich obalů od procesu výroby, přes jejich distribuci a prodej až ke konečné ekologické likvidaci.

Zpětný odběr a využití odpadových obalů

Ekologickou likvidaci obalů zajišťují výrobci prostřednictvím kolektivního systému AOS EKO-KOM, kterému hradí poplatek za zpětný odběr a využití obalových odpadů.

„Cílem neziskového systému EKO-KOM je, aby výše poplatku za uvedení obalu na trh a do oběhu byla co nejnižší a zároveň reflektovala reálné náklady spojené se sběrem, dotříděním, využitím a recyklací obalových odpadů, které jsou hrazeny právě z vybraných peněz od producentů. Každý producent obalů v systému EKO-KOM hradí poplatek za zpětný odběr a využití obalových odpadů dle jednotného veřejného sazebníku. Celková výše úhrady závisí na váhovém množství obalů uvedených na tuzemský trh za dané období,“ upřesňuje Lucie Müllerová, tisková mluvčí AOS EKO-KOM.

Ekomodulace

V rámci režimu rozšířené odpovědnosti výrobce je nutné zmínit termín ekomodulace. Ta má motivovat výrobce k využívání obalů, které mají co nejnižší negativní dopad na životní prostředí. Výrobci ve svém zájmu preferují design výrobků i jejich obalů tak, aby byly snadno recyklovatelné. Zahrnuje to i lepší identifikaci použitých materiálů, aby se usnadnila následná separace odpadů.

„Od roku 2021 jsme zahájili tzv. ekomodulaci. Do výše poplatku je tedy zahrnutý i environmentální dopad a nákladovost zpracování těch konkrétních druhů materiálů,“ připomíná Lucie Müllerová a dodává: „Nově jsou některé obaly navíc zatíženy poplatky za litteringový odpad, které vyplývají ze směrnice SUP. Příjemcem této platby jsou obce, které zajišťují úklid a odstranění volně pohozených obalových odpadů.“

Povinnost vybraných výrobců proplácet obcím náklady spojené s litteringem a černými skládkami

Od 1. ledna 2023 platí povinnost vybraných výrobců proplácet obcím náklady spojené s litteringem a černými skládkami, tj. zpravidla nezákonně odloženým odpadem.

Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu některých z níže uvedených obalů nebo obalových prostředků, jsou povinny hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu.

 • Sáčky a balení zhotovené z pružného materiálu, které obsahují potraviny určené k okamžité spotřebě z těchto sáčků nebo balení bez jakékoli další přípravy.
 • Nádoby na nápoje o objemu až 3 litry, tj. nádoby, jež se používají k pojmutí kapalin, např. nápojové lahve, včetně jejich uzávěrů a víček, a nápojové obaly z kompozitních materiálů, včetně jejich uzávěrů a víček, s výjimkou skleněných nebo kovových nádob na nápoje, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, včetně jejich uzávěrů a víček.
 • Plastové odnosné tašky.
 • Nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a víček.
 • Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež se používají k pojmutí potravin, které jsou:

a) určeny k okamžité spotřebě, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou,

b) obvykle spotřebovávány z této nádoby a

c) připraveny ke spotřebě bez jakékoli další přípravy, jako je vaření nebo ohřívání, včetně nádob na potraviny používaných pro rychlé občerstvení nebo jiná ……….jídla připravená k okamžité spotřebě, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny.

Tato povinnost se nevztahuje např. na:

 • plastové obaly od jiných výrobků, než jsou potraviny (elektronika, domácí potřeby, psací potřeby apod.),
 • dokonce ani na všechny obaly od potravin do daných definic nespadají (např. různé nádoby na potraviny, které nejsou určené výrobcem k okamžité spotřebě atd.).
 • Zcela vyjmuty z této povinnosti jsou všechny neplastové obaly (tj. skleněné, kovové či papírové), ačkoliv se jich občané rovněž nelegálně zbavují mimo místa určená k jejich odkládání.

Obdobná povinnost se vztahuje i na výrobce následující výrobků:

 • tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky;
 • předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost;
 • balónky, kromě balónků pro průmyslové nebo jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům.

Jelikož se však nejedná o obaly ani obalové prostředky, nemůže povinnosti těchto výrobců zajišťovat AOS EKO-KOM.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy