Tag: EKO-KOM

ekonomika Havel

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 24. 2. 2023

Kolik obce zaplatí v roce 2023 za tříděný sběr papíru, plastů a skla

Třídění papíru, plastů, skla a dalších surovin je důležité. Získáme tím cenné materiály a snížíme dopad na životní prostředí. Pro obce je třídění surovin výhodné i z ekonomických důvodů, protože výrobci obalů prostřednictvím společnosti EKOKOM obcím hradí náklady na tříděný sběr obalů. Díky tomu jsou průměrné náklady obcí na tříděný sběr nižší, než kdyby tyto materiály končily ve směsném odpadu.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ