Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Reakce ČIŽP na článek „Další náhodná kontrola“ uveřejněný v Dobřanských listech

| zdroj: ČIŽP0

Reakce ČIŽP na článek „Další náhodná kontrola“ uveřejněný v Dobřanských listech

Mimo jiného zde pan starosta reaguje na tiskovou zprávu, kterou ČIŽP zveřejnila - Město Dobřany provozovalo kompostárnu v rozporu se zákonem. Dostalo pokutu 100 tisíc korun http://www.cizp.cz/Mesto-Dobrany-provozovalo-kompostarnu-v-rozporu-se-zakonem-Dostalo-pokutu-100-tisic-korun.html

Coby autor textu starosta píše, že „…Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vydala tiskovou zprávu. Chlubila se pokutou za něco, co nijak neublížilo životnímu prostředí.“

V této souvislosti považujeme za nutné nejprve seznámit pana starostu s činností ČIŽP. Česká inspekce životního prostředí je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Kontroly ČIŽP nejsou jen „náhodné“. Jsou buď naplánované, nebo na základě podnětů veřejnosti, které tvoří velmi významnou skupinu případů.

ČIŽP se v žádném případě pokutami nechlubí, a kdyby se všichni chovali podle platných zákonů (včetně města Dobřany), nemusela by sankce ukládat. V tomto případě inspektoři uložili pokutu sto tisíc korun Městu Dobřany za velmi závažné porušování zákona o odpadech v kompostárně, kterou provozovalo v areálu sběrného dvora. Výrazně byla  překročena povolená kapacita zařízení, která byla stanovena na 250 tun biologicky rozložitelných odpadů, v době kontroly ČIŽP však bylo v kompostárně o 151 tun více. Zásadním způsobem nebyl dodržen proces kompostování schválený v provozním řádu. Nebyla měřena teplota, nebylo prováděno překopávání ani vlhčení. Provozovatel nedělal kontroly hotového kompostu, ani nevedl evidenci vydaného. Navíc nepodal úplné a pravdivé hlášení o produkci a nakládání s odpady v zařízení za rok 2018.

Starosta města by tedy neměl směrem k občanům zlehčovat výsledky kontroly ČIŽP v konstatování, že se inspekce „chlubila pokutou za něco, co nijak neublížilo životnímu prostředí“. Stejně tak nepravdivě uvádět, že město dostalo pokutu za „slovíčkaření“. Navíc pokud vedení města Dobřany s pokutou nesouhlasilo, mělo možnost podat proti ní odvolání, což umožňuje kontrolní a správní řád. To se ovšem nestalo.

Poslední reakce se týká v článku publikovaných nepravdivých informací: „Když tedy ČIŽP tentokrát nezaplatil anonymní agenturu, aby formou nepodepsané zprávy informoval veřejnost o výsledku kontroly, padlo to na mě.“

ČIŽP coby organizační složka státu, přímo podřízená Ministerstvu životního prostředí ČR, disponuje pozicí „tisková mluvčí“. Ta na základě interních pravidel píše a publikuje tiskové zprávy, zhruba 2-3 týdně a jejich rozesílání je v mailové poště podepsáno automatickou vizitkou s plnými kontakty.

ČIŽP nikdy neobjednala a neplatila žádnou agenturu pro napsání anonymní zprávy o výsledcích kontroly města Dobřany. Tisková zpráva Město Dobřany provozovalo kompostárnu v rozporu se zákonem. Dostalo pokutu 100 tisíc korun http://www.cizp.cz/Mesto-Dobrany-provozovalo-kompostarnu-v-rozporu-se-zakonem-Dostalo-pokutu-100-tisic-korun.html byla inspekcí publikována 14. 1. 2020.

Všechny tyto informace lze dohledat na webových stránkách ČIŽP – www.cizp.cz

Kompletní pravomocné „Rozhodnutí ČIŽP“ o uložení sankce lze veřejnosti poskytnout na základě informačního zákona č. 106/ 1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ