Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe nakládání s odpadem: Bioodpad

| autor: Hana Tomášková0

Velké_Losiny,_Velké_Losiny_268
zdroj: Ilustrační foto/ Wikimedia Commons/ Bjalek Michal

Nevytříděný bioodpad končí ve směsném komunálním odpadu. Je těžký, objemný a v případě kuchyňských zbytků nepříjemně zapáchá. Mají-li občané možnost kompostování a je-li zajištěn odvoz gastroodpadu do bioplynové stanice, má město nebo obec v dnešní době vyhráno. Neřeší skládkování a získávají kvalitnější půdu a obnovitelný zdroj energie.

Bioodpad

Pouhým odstraněním biosložky ze směsného komunálního odpadu (SKO) se může řadě obcí podstatným způsobem snížit množství SKO.

Více jsme téma bioodpadu zpracovali například v článku Nulový odpad: Bioodpad či Video Projekt Když se s odpady nakládá dobře: Bioodpad - práce s katalogem odpadů.

Bioodpad živočišného původu nelze třídit spolu s rostlinným

Důvodem jsou zvýšené hygienické nároky. Bioodpad živočišného původu musí projít vyšší teplotou při zpracování než rostlinný bioodpad, aby došlo k vyhubení škodlivých mikroorganismů. Při běžném provozu kompostárna takových teplot nedosáhne. Ale pro bioplynovou stanici to není žádný problém. Zatím se však Česká republika potýká s nedostatkem bioplynových stanic, které by zpracovávaly kuchyňské zbytky z domácností, jídelen a restauračních provozů.

Příklady dobré praxe

Velké Losiny

Bioodpad rostlinného původu

Obec Velké Losiny systematicky pracuje na edukaci občanů. Přibližuje jim důležitost třídění bioodpadu a kompostování.

„Naši občané mají k dispozici kompostéry, vlastní komposty a biotejnery. Dále mají možnost svozu biologicky rozložitelného odpadu 1x14 dní od března do listopadu a velkoobjemový kontejner na bio odpad přistavovaný na určená stanoviště v obci. Nevýhodou nabídky svozu BIO odpadu jsou rostoucí nákladyza zajištění svozu,“ říká Ing. Jana Fialová, starostka obce Velké Losiny.

Domácí kompostéry

Obec již v minulosti úspěšně žádala o dotace na kompostéry. Ty byly distribuovány zájemcům na podzim 2021. V současné době Velké Losiny připravují další projekt na pořízení kompostérů z nového dotačního titulu. Očekávané podání žádosti o dotaci je na přelomu roku 2022/2023.

Biotejner

Biotejner je nádoba na sběr kuchyňského odpadu z domácností (ne živočišného původu). Nefunguje jako běžný kontejner, ale biologický odpad se zde kompostuje. Jedná se o druh vermikompostéru, kde k tvorbě kompostu pomáhají žížaly. Lze sem odkládat kromě zbytků ovoce a zeleniny také zbytky suchých vařených potravin – bez omáček a masa. „Je to alternativa pro občany, kteří nechtějí nebo nemohou mít vlastní kompost. Na sídlištích mají občané k dispozici dva biotejnery, ve kterých vzniká kompost pro výsadby do vlastních zahrádek či veřejné zeleně,“ upřesňuje Monika Semerádová, referentka životního prostředí obce Velké Losiny.

Bioodpad živočišného původu

Od 2. března 2022 třídí občané Velkých Losin také bioodpad živočišného původu. Města a obce v projektu Třídím gastro označují bioodpad živočišného původu jako gastroodpad. Jedná se o biologicky rozložitelný odpad, kam řadíme potravinový odpad z restaurací, stravovacích zařízení a kuchyní v domácnostech. Skládá se zejména z nezpracovaných surovin, nezkonzumovaných zbytků pokrmů a potravin rostlinného nebo živočišného původu či potravin po datu spotřeby.

„V současné době máme 11 nádob. Začínali jsme minulý rok na sídlištích, kde občané pojali třídění gastroodpadu velice zodpovědně. Letos jsme nádoby rozšířili i na další místa v obci. Z nich můžeme obzvlášť pochválit třídění na lokalitě u bytových domů pro seniory,“ uvádí ke třídění gastroodpadu v obci Monika Semerádová.

Úbytek množství směsného komunálního odpadu

Na vyhodnocení projektu je zatím brzy. „ Významný úbytek množství směsného komunálního odpadu jsme zatím nezaznamenaliv přímé souvislosti s gastro odpadem, neboť nemáme zatím tak rozsáhlou síť - největší vliv na úbytek SKO mělo zavedení MESOH, motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství, v roce 2020,“ uzavírá Ing. Jana Fialová.

Výhody třídění kuchyňského bioodpadu

„Třídění kuchyňských zbytků představuje využití odpadu, který by jinak putoval na skládku,“ objasňuje Monika Semerádová. Kromě ekologického aspektu funguje i ten ekonomický.

  • Obec ušetří za ukládání odpadu na skládku.
  • Jedná se o vytříděný odpad, obci tedy narůstá i míra třídění.
  • Z gastroodpadu vzniká energie – nízkoemisní teplo, elektřina a biometan.

„Další výhodou je osvěta - minulý rok na podzim jsme uspořádali exkurzi přímo do bioplynové stanice v Rapotíně, a letos na jaře proběhla přednáška o zpracování gastroodpadu,“ doplňuje Monika Semerádová.

Nový systém přinese úspory

Obec Velké Losiny zvolila způsob třídění odpadů, díky kterému v blízké budoucnosti ušetří náklady. Zaměřila se na svoz tříděných složek přímo od bytových i rodinných domů. Osvěta v obci funguje velmi dobře, občané přijímají změny a ochotně se zapojují do systému. Práce s občany je pro úspěšný chod odpadového hospodářství klíčovou oblastí. Lze očekávat, že počet zájemců o třídění gastroodpadu poroste, a proto zde nebude velký problém odstranit biosložku z nádob na směsný komunální odpad.


Přečtěte si také:

V Šumperku se sběr gastroodpadu osvědčil, počet sběrných míst roste.


Máte dotazy ke sběru gastroodpadu? Zajímá vás něco dalšího k bioodpadu? Můžete se zeptat odborníků prostřednictvím naší Poradny:

Poradna3.png

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ (3).png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.