Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Plzeňský kraj: Dotační program „Akumulační nádrže II.“

| zdroj: Plzeňský kraj0

aktuality
zdroj: Plzeňský kraj

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3341/23 ze dne 20. 3. 2023 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Akumulační nádrže II.“.

Žádosti budou přijímány od 2. 5. 2023 od 8:00 do 29. 9. 2023 do 13:00 nebo do vyčerpání alokace ve výši 2 000 000 Kč v aplikaci eDotace do dotačního titulu „Akumulační nádrže II.“. Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě.

Nejdříve je nutné podat elektronicky žádost prostřednictvím aplikace eDotace https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost, kde žadatel získá pořadové číslo. Následně je nezbytné doručit povinné přílohy specifikované v Pravidlech pro žadatele a příjemce v zalepené obálce do 10 pracovních dní od elektronického podání žádosti poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Dotace bude poskytována fyzickým osobám, vlastníkům (spoluvlastníkům) rodinných domů na území Plzeňského kraje, kteří mají nainstalovaný kotel 3., 4. nebo 5. emisní třídy.

Podporu na instalaci akumulační nádrže u kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako hlavní zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů. Instalací akumulační nádrže dojde ke snížení znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem a polétavým prachem z domácího vytápění, a dále k úspoře paliva a dosažení vyššího tepelného komfortu, nižších nákladů na energii, a dále nižších nákladů na obsluhu.

Uznatelné jsou náklady od 1. 1. 2023.

Dotace bude poskytnuta až do výše 80% z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 40 000 Kč.
Minimální výše dotace je 5 000 Kč a maximální výše dotace je 40 000 Kč.

Důležité upozornění pro žadatele:
Podporu na dodatečnou instalaci akumulační nádrže u kotlů nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP) nebo z dotačních programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ a z dotačního programu „Akumulační nádrže I.“ Podporu na dodatečnou instalaci akumulační nádrže u kotlů také nelze poskytnout v rodinných domech, kde byla uzavřena s příjemcem smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu „Akumulační nádrže I.“

Videprůvodce:
Jak založit uživatelský účet (zaregistrovat se)?
https://www.youtube.com/watch?v=vygpir4ryLY&feature=youtu.be
Jak podat žádost?
https://www.youtube.com/watch?v=t8kxQVXeIl8&feature=youtu.be

Kontaktní osoby:
Mgr. Lenka Platzová
e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 485
Ing. Eva Platzová
e-mail: eva.platzova@plzensky-kraj.cz, tel.:377 195 689

Soubory ke stažení

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ