Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Odpad zdrojem: Vyhozením odpadu do kontejneru to nekončí

| autor: Hana Tomášková0

odpad_zdrojem1.jpg
zdroj: Konference Odpad zdrojem 2020/ Hana Tomášková

Na co by se obce měly připravit v oblasti zavádění principů cirkulární ekonomiky do regionů v dalších deseti letech? Jak zodpovědně zadávat veřejné zakázky?

Na tyto i další otázky se snaží najít odpovědi přednášející i účastníci konference Odpad zdrojem, kterou pořádá INCIEN & CIRA Advisory. Akce se koná v Brně 2. až 3. září a zaštiťuje ji MŽP a MPSV.

Udržitelný rozvoj

Jaká je strategie udržitelnosti ČR do roku 2030? V implementaci cílů se ČR soustředí zejména na odpovědnou výrobu a spotřebu (SDGs 12), kde lze velmi efektivně zasáhnout do transformací.

Cílem odpovědného nakupování je motivovat veřejnost, veřejné i soukromé subjekty ke změně spotřebních návyků a k zamyšlení nad tím, jaké pozadí stojí za produkty a službami, které nakupujeme a následné využíváme. Odpovědným nakupováním můžeme nejen minimalizovat náš dopad na životní prostředí, ale rovněž podpořit zajímavé projekty, či regionální produkty ze všech koutů naší země. Ekologické chování je i ekonomické. Odpovědnou volbou můžeme pomoci spotřebovávat méně zdrojů a energie a méně znečišťovat planetu.

Jak se mohu zapojit jako veřejná sféra?

  • Využijte Metodiku pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Tato metodika vám pomůže vybrat opatření, které lze přijmout a snížit dopady na životní prostředí. Metodické listy se zaměřují např. na šetrný provoz budov, výpočetní techniku, používání papíru aj. Kompletní informace naleznete zde.
  • K usnadnění environmentálně šetrného zadávání existuje rovněž řada metodik vypracovaných Evropskou komisí, hovoří se o tzv. zelených veřejných zakázkách – GPP, Green Public Procurement.

Dotace

Nové programové období bude zaměřeno na:

  • OPŽP 2021 – 2027

Bude zahrnovat 5 oblastí podobně jako je tomu v současné době – zaměření na eliminaci jednorázových plastů, podporu energetických úspor, ochranu a revitalizaci krajiny – zadržování vody v krajině, zelené střechy, dále na dobudování kanalizací, úpraven vody apod., na odpady a na ochranu ovzduší - ekologické zátěže apod.

  • OPTAK – nahradí OPIK – znovupoužitelný materiál z odpadu
  • IROP - alternativní pohony, zakomponování vodních prvků při rekonstrukcích náměstí a parků apod.

Opětovné využívání vody

Nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody

Nařízení stanoví minimální požadavky na recyklovanou odpadní vodu a plán monitorování a řízení rizik.

S účinností od roku 2023 by mělo dojít k velké změně v oblasti zavlažování na zemědělských pozemcích. Pokud obec má ČOV, bude moci odpadní vodu zrecyklovat a dále ji prodat k zemědělskému využití.

Revize směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě

Zavádí nový systém posuzování rizik.

Zavádí právo na přístup k vodě určené k lidské spotřebě.

Jak rozpohybovat trh?

V České republice se často definice recyklace zaměňuje za třídění. Je třeba najít odbyt a vracet suroviny do oběhu, ať již materiálově nebo energeticky.

U plastů je třeba se zaměřit na to, aby se plasty, které jsou uvedeny na trh, daly znovu použít.

Komplexní řešení

Klíčové při tvorbě strategií zavádějících principy cirkulární ekonomiky je dávat věci do kontextu celkových podmínek města či regionu. Řešení musí být komplexní.

Konference Odpad zdrojem se zabývala řadou dalších otázek, které řeší regiony, obce, firmy i jednotlivci. Přinesla řadu příkladů dobré praxe a poukázala na problematické oblasti, kde je stále třeba hledat řešení. Více informací o konferenci najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards