Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Odkanalizování menších obcí

| autor: Hana Tomášková0

brabec_dcov2.JPG
zdroj: Workshop Odkanalizování menších obcí

Informace o nové výzvě NPŽP č. 7/2021 či problémy obcí s úředníky, kteří brzdí realizace DČOV, řešil workshop pod názvem Odkanalizování menších obcí realizovaný v rámci veletrhu For Arch. Ukázal také fungující systém DČOV ve Starkoči či projekt Enceladus, který získal mezinárodní cenu za inovace a průzkum s globálním dopadem.

Největší překážkou jsou úředníci

Starostové obcí uvádí, že největší problém v realizaci projektů představují úředníci. Zástupci státních podniků povodí nedůvěřují decentrálním systémům čištění odpadních vod, což značně ztěžuje zavádění domovních čistíren do praxe.

Státní podniky povodí spadají pod Ministerstvo zemědělství, nicméně Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR, ubezpečil přítomné, že Ministerstvo životního prostředí o problematice ví a situaci se snaží vyřešit.

„Nevzdáváme se a nevzdáme se,“ slibuje Richard Brabec. Dodává, že čím více projektů bude realizováno a bude fungovat, tím větší důkaz bude k dispozici pro povodí, že se jedná o řešení pro obce dosažitelné a účinné. Inspiraci je navíc možné čerpat i ze zahraničí, ani tam nejsou malé obce odkanalizovány centrální čistírnou odpadních vod.

Decentrální řešení s podporou MŽP i SMO ČR

Richard Brabec konstatoval rostoucí zájem o projekty řešící čištění odpadních vod pomocí soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Upozornil, že od 1. 11. 2021 bude vypsána další výzva pro až 3 000 DČOV.

Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR, zhodnotila decentrální systémy čištění odpadních vod jako velmi vhodné řešení vzhledem k typu osídlení České republiky.

Nová výzva č. 7/2021

Kateřina Benediktová, ze Státního fondu životního prostředí, konstatovala, že v podstatě je tato výzva shodná s výzvou č. 12/2019. Jsou zde však tři podstatné změny:

  • Výše podpory na jednotlivé DČOV
  • Komentář k zajištění vlastních zdrojů předkládá žadatel až po vyzvání Fondem v případě, že projekt bude vybrán pro vyhodnocení bonity žadatele
  • Příloha č. 2 – Soupis nemovitostí dotčených realizací projektu - pro každou nemovitost se vyžaduje samostatný souhlas

Kateřina Benediktová také zdůraznila, na co si mají žadatelé o dotace dát si pozor:

  • Kvalitní projektová příprava
  • Včasné projednání projektu na relevantních orgánech státní správy – vodoprávní úřady, příslušná správa povodí, KÚ
  • Soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje – stanovisko krajského úřadu se dokládá vždy, je-li projekt v rozporu, může krajský úřad realizaci doporučit a žadatel zažádá o změnu PRVKÚK, která bude doložena v rámci ZVA
  • Výpočet výše dotace – primárně se počítá dle počtu realizovaných DČOV (maximální výše dotace na jednu DČOV dle její kapacity EO), v součtu pak nesmí přesáhnout 80 % CZV.

Zkušenosti s provozem domovních čistíren odpadních vod

O provozování domovních čistíren v praxi hovořil Jan Jiskra, starosta obce Starkoč. Tato obec patřila mezi první žadatele v rámci výzvy 3/2016.

Dnes má Starkoč 60 čistíren, které byly realizovány ve dvou etapách. S provozem domovních čistíren odpadních vod je obec velmi spokojena.

Situace dnes vypadá následovně: 9 % domácností bylo odkanalizováno již před realizací výzvy 3/2016. 60 % domácností bylo odkanalizováno v první vlně, 23 % v druhé vlně. Neodkanalizované zůstávají hlavně rekreační objekty.

Detailní informace o realizaci domovních čistíren přineseme v samostatném článku.

Propojení technologie čištění odpadních vod s monitoringem

aneb „Jakou hodnotu má kubík přečištěné vody?“

„Decentrální čištění odpadních vod je vhodným řešením pro obce s roztroušenou zástavbou do 2 000 EO. Jedná se o efektivní řešení, které si kvalitou nezadá s centrálním čištěním odpadních vod,“ zdůrazňuje Jaromír Tomšů, jednatel společnosti SATTURN HOLEŠOV, která se již třináct let věnuje projektu efektivního odkanalizování malých obcí s roztroušenou zástavbou.

Jejich technologie sbírá v poslední době jedno ocenění za druhým. K těm nejvýznamnějším se řadí ocenění Chilské nadace Strait of Magellan Award. Jedná se o významný mezinárodní úspěch, o čemž svědčí i účast významných politických osobností při slavnostním předání ceny.

Více se dozvíte zde:

Český projekt řešící čištění odpadních vod slaví světový úspěch

Za mě je to obrovské vyjádření politické podpory. Stát pomocí svých politických špiček dává najevo, že bude toto systémové řešení podporovat,“ říká Jaromír Tomšů.

tomsu_dcov.JPG

A to je opravdu nezbytné. Blíží se konec vodního blahobytu v České republice. „A tak je třeba si položit otázku: Jakou hodnotu má kubík přečištěné vody?“ upozorňuje Tomšů na fakt, že s každým kubíkem vody je třeba efektivně hospodařit.

V centrální kanalizaci často končí i dešťová voda. Řízeným způsobem je tak odváděna většina vody, což si do budoucna nemůžeme dovolit. „Je třeba recyklovat vodu, přečistit to, co lze,“ připomíná Jaromír Tomšů na závěr.

Workshop pořádal Svazek obcí Mikroregion Čáslavsko ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, partnerem akce byla společnost Abplast.

abplast.png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ