Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Obce jako noclehárny: Problémy satelitních měst a obcí

| autor: Hana Tomášková0

Rozhovor s radní města Kostelec nad Černými lesy, Ewou Chmelíkovou, vzbudil mnoho reakcí. Požádali jsme proto další satelitní obce a města o jejich vyjádření k problematice velkého počtu obyvatel bez trvalého pobytu. V dalším článku přineseme vyjádření příslušných ministerstev k řešení problematiky.Obec Moravany

Moravany leží 7 km jihozápadně od Brna. Vzhledem k této lokalitě má obec bohaté zkušenosti s občany, kteří zde nejsou hlášeni k trvalému pobytu. Starostka obce, Helena Kadlečíková, popisuje hlavní obtíže, které nehlášení obyvatelé obci přinášejí: „Příjmy do rozpočtu obce neodpovídají požadavkům obyvatel na občanskou vybavenost. V oblasti nakládání s odpady nám neustále roste celková roční produkce odpadů v přepočtu na jednoho obyvatele, což je právě odrazem toho, že zde žije velké množství lidí, kteří zde nejsou hlášeni k trvalému pobytu. Kapacitu ČOV máme naštěstí dostatečnou.“

K dotační politice se Moravany staví specificky. „Vzhledem k tomu, že jsme v roce 2019 překročili hranici tří tisíc trvale hlášených obyvatel, není pro nás většina dotací již aktuálních,“ konstatuje starostka, „Zajímavá je skutečnost, že naše obec nemá potenciál žádat o dotace, které směřují k navýšení množství separovaného odpadu, protože množství separovaného odpadu máme příliš vysoké, zvažujeme tedy žádat o dotace směřující ke snižování produkce odpadů.“

Jako perličku na závěr ještě Helena Kadlečíková s úsměvem dodává: „Ze statistických dat, které dlouhodobě eviduji pro naši obec, jsem zjistila, že celkové množství vyprodukovaného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele na území naší obce neustále narůstá. Nárůst počtu obyvatel tedy nekoresponduje s nárůstem množství odpadu. Tento jev vypovídá o tom, že zde žije velké množství lidí bez trvalého bydliště. Nicméně i přesto, a to je velice zajímavé zjištění, množství směsného komunálního odpadu v přepočtu na počet trvale hlášených obyvatel neustále klesá. Dokonce i když se sem neustále stěhují další lidé bez trvalého pobytu… Mám z těch našich lidí radost.“

Obec Dýšina

Obec Dýšina se nachází 10 km severovýchodně od Plzně. Její starosta Jaroslav Egrmajer k problematice velkého počtu obyvatel bez TP uvádí: „Tento problém nepovažujeme za zásadní, ale podrobnou statistiku nemáme k dispozici. Odhaduji že celková bilance žijících nepřihlášených obyvatel vůči nežijících přihlášených bude dost podobná. Odpady řešíme podle objednané četnosti svozů SKO k jednotlivým nemovitostem a podle toho jsou nastavené platby. Ostatní odpadové záležitosti - doplatek na třídění odpadů, sběrný dvůr, mimořádné svozy, jsou zcela v režii obce. Největší problém vidím v řešení separovaného odpadu, které je pro obec čím dál dražší.“

Město Hostivice

Hostivice je město v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji. Leží na silnici spojující Prahu a Karlovy Vary, při západní hranici Prahy, centrem ve vzdálenosti asi 4 km od ní.

V našem městě máme velké množství občanů bez trvalého pobytu,“ říká Klára Čápová, starostka Hostivice. K odpadovému hospodářství města, které je značným počtem obyvatel bez TP zatíženo, starostka udává: „Odvoz odpadu dotujeme z rozpočtu města, je to skoro polovina nákladů. Zvažujeme změnu poplatku za odpad. Podklady chceme přichystat letos, změny by nastaly od roku 2021.“

Odpadní vody zatím Hostivice zásadním způsobem netíží. „ČOV má dostatečnou kapacitu, počítáme s dalším rozvojem ve městě a novou výstavbou,“ přibližuje plány Klára Čápová.

Zmiňuje však další problém satelitních měst. A tím je parkování. „Vzhledem k rozšiřování parkovacích zón v Praze 5 a 6 se stáváme odstavným parkovištěm pro obyvatele ze vzdálenějších obcí, kteří od nás pokračují za prací do Prahy třeba vlakem,“ upozorňuje starostka, „I toto je důvod, proč v budoucnu budeme zvažovat i v Hostivici  parkovací zóny a karty pro rezidenty. A to by mělo pomoci přimět občany k nahlášení trvalého pobytu v našem městě.“

Obec Klíny

Klíny je malá horská obec v Krušných horách. K 1. 1. 2020 je zde 156 hlášených obyvatel. „Ale nachází se zde 260 chat a domů sloužících k rekreaci a ke komerci - ubytování turistů, penziony a hotel. Jsme turisticky atraktivní oblast,“ říká Zděnka Němečková, starostka obce.

K problémům s odpady Zděnka Němečková doplňuje: Nemáme zapojeny podnikatele na obecní systém odpadového hospodářství, měli by mít nasmlouvánu smlouvu se společností Marius Pedersen, která má v lokalitě monopolní postavení na trhu. Nemá v oblasti konkurenci. Obce vyvíjí tlak na vážení odpadu, který se vyváží. Bezúspěšně. Ceny musíme akceptovat z důvodu zajištění svozu odpadu z obce.“

Obec se však musí vypořádat nejen s živnostenským odpadem, velkou přítěží je pro Klíny odpad ze širokého okolí, který často končí právě v jejich popelnicích.

Jsme obcí, která leží na hranici s Německem. Kromě německých občanů, kteří také zatěžují náš systém odpadového hospodaření, nám vozí odpad i občané okolních obcí, kteří mají sběrný dvůr na opačném konci obce než dojíždí do zaměstnání po cestě směr Litvínov. Ti se odpadu zbavují po cestě do práce tak, že ho vyhazují u nás v obci. Legislativa sice určuje, jak to má správně být, ale neexistuje právní moc jak ji vymáhat,“ konstatuje starostka.

Ta se snaží zavést v obci nový systém v odpadovém hospodaření. Změnila rozmístění a obsah nádob na odpad, snížila frekvenci svozů a zaměřila se na osvětu občanů. Ti mezi sebou dokonce soutěží o to, kdo vytřídí nejvíce. „Snaha je mít v obci čisto, proto dělník v letních měsících tráví hodně času přemisťováním odpadů z přeplněných nádob do prázdných. Hodně času věnujeme propagaci třídění odpadu formou místního občasníku a rozhovory s občany i podnikateli,“ vyjmenovává Zděnka Němečková.

Změnou organizace odpadového hospodářství jsme ušetřili v roce 2019 téměř 200 tisíc korun oproti roku 2018. V tomto roce měli někteří občané nádoby 110 litrů u domů a ve středu obce byl velkokapacitní kontejner pro komunální odpad. Do něj v průběhu roku házeli občané  i firmy nejen z obce stavební odpad, velkoobjemový odpad, bio odpad apod. Obec zaplatila za tento rok bezmála půl milionu korun a jen necelých 200 tisíc korun vybrala za poplatky z odpadu. V roce 2019 se teprve v dubnu zavedl systém nádob 1100 litrů. Dnes již víme, že jsme ušetřili velké finanční prostředky. Více stanovišť v obci - blíže k občanu, více nádob pro tříděný odpad, osvěta a poskytnutí času pro návyk občanů byla správnou cestou, i když lidé změny nemají v lásce,“ hodnotí situaci Zděnka Němečková.

Foto: Wikimedia

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ