Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Obce a dotace na hospodaření se srážkovými vodami

| autor: Hana Tomášková0

déšť2.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Zbývá poslední týden, kdy ještě mohou obce a další subjekty podat žádost o dotace v rámci 144. výzvy z OPŽP na zajištění hospodaření se srážkovými vodami a k zabezpečení ochrany intravilánu.

144. výzva/ OPŽP

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Příjem žádostí je možný do 1. března 2021 (20:00).

Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří mimo jiné kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy a další.

Podpora je poskytována ve výši maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.

Popis podporovaných aktivit:

  • Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
  • Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
  • Podporovaná aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
banner_Meva_hospodařenísvodou.png

Povinně volitelné indikátory:

Aktivita 1.3.1

  • 43200 (CO 20) Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním (počet osob)
  • 43300 Délka řešených kilometrů toků (km)

Aktivita 1.3.2

  • 42300 Objem retardované dešťové vody (m3)
  • 42310 Nepropustně zpevněná plocha připojená na kanalizaci (ha)

Aktivita 1.3.3

  • 43200 (CO 20) Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním (počet osob)
  • 43500 Počet obnovených vystavěných a rekonstruovaných vodních děl sloužících k povodňové ochraně (ks)

Žadatel je povinen vybrat a vyplnit veškeré relevantní indikátory pro daný typ projektu. Výběr konkrétních indikátorů u projektu závisí na typu aktivity a opatření.

Text výzvy - 144. výzva (stáhnout)

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK