Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Obce a kuchyňský odpad z domácností aktuálně

| autor: Hana Tomášková| zdroj: MŽP ČR0

bioodpad_v_sko.jpg
zdroj: Bioodpad do směsného odpadu nepatří/ Ilustrační foto/ Pixabay

V současné době provádí obce sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu, a to zejména odpadu rostlinného původu. Pro další období je třeba počítat s rozšířením odděleného soustřeďování biologického odpadu živočišného původu tzv. kuchyňského odpadu.

Kuchyňský odpad z domácností

Kuchyňský odpad z domácností spadá pod dvě kategorie biologicky rozložitelného odpadu (BRKO):

  • V současnosti platí povinnost obcí zajistit místa pro odkládání minimálně pro biologické odpady rostlinného původu. Tím se rozumí rostlinný („zelený“) odpad, který neobsahuje biologický odpad živočišného původu a ani s ním nebo s vedlejšími produkty živočišného původu nepřišel do kontaktu.
  • Odpadem živočišného původu je biologicky rozložitelný komunální odpad, který obsahuje nebo přišel do kontaktu s živočišnými složkami odpadu.

Obce a povinnost sběru biologicky rozložitelného odpadu

Všechny obce v současnosti provádí sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu, a to zejména odpadu rostlinného původu. Obce mohou provádět i společný sběr rostlinného a živočišného biologického odpadu, pokud je zajištěno odpovídající následné využití tzn. zejména jeho využití v bioplynových stanicích.

Od 1. 1. 2020 povinnost odděleného soustřeďování odpadních jedlých tuků a olejů

V souvislosti s odpadem z domácích kuchyní je potřeba zmínit, že od 1. ledna 2020 zavedla vyhláška povinnost pro obce zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadních jedlých olejů a tuků.

Zavádění a rozšiřování odděleného soustřeďování BRKO včetně biologického odpadu živočišného původu

V dalším období je potřeba počítat s rozšířením odděleného soustřeďování biologického odpadu živočišného původu tzv. kuchyňského odpadu. Plánováno je zavádět a rozšiřovat oddělené soustřeďování veškerého biologického odpadu v obcích (včetně biologického odpadu živočišného původu). Nejprve je třeba připravit podmínky pro rozšiřování odděleného soustřeďování biologického odpadu živočišného původu. Již v současnosti existují obce, které sběr tohoto odpadu zavedly a mají s ním dobré zkušenosti.

Přečtěte si také:

V Teplicích ví, jak na bioodpad

Ke zvýšení využívání BRKO přispívají dotace z Operačního programu Životní prostředí. Dotace se poskytují zejména na obecní systémy sběru biologického odpadu, kompostárny a bioplynové stanice.

Je třeba hledat řešení využití biologického odpadu živočišného původu

Aktuálně se obce již musí touto možností zabývat a zvažovat možná řešení. Sběr biologického odpadu živočišného původu závisí vždy na tom, zda má obec možnost vhodného následného využití tohoto odpadu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema