Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe: Předcházení vzniku odpadu

| autor: Hana Tomášková0

jihlava2.png
zdroj: Město Jihlava

Prevence vzniku odpadu cílí na kroky vedoucí ke stavu, kdy odpad nevzniká či ho vzniká menší množství. Důležité je zaměřit se na eliminaci vzniku nebezpečného odpadu a omezit jeho dopady na životní prostředí.

Základní principy předcházení vzniku odpadu:

 1. Zamítnout
 2. Zredukovat
 3. Znovu použít
 4. Zrecyklovat
 5. Zkompostovat

Koncepce udržitelného života

Chceme-li skutečně a dlouhodobě zavést změny vedoucí k omezení vzniku odpadu, je třeba přemýšlet komplexně, v dlouhodobém horizontu. Potřebuji opravdu daný předmět, není to jen módní výstřelek, chvilková zábava? Co s ním bude, až mi doslouží? Jak dlouho bude fungovat? Jde opravit? Lze ho recyklovat? Úvahy o těchto otázkách jsou úzce provázané s koncepcí udržitelného života a minimalismu.


Doporučujeme:

Projekt Nulový odpad

Jak produkovat méně odpadu v obcích


Osvědčené tipy na omezování produkce odpadů

 • Promyšlená spotřeba
 • Sdílení a výpůjčky - lyže, sekačky, dětské vybavení apod.
 • Nákupy tzv. z druhé ruky, výměny – oblečení, hračky
 • Opakované používání předmětů – nevyhazovat, darovat – re-use, charita apod.
 • Omezení:
  • nákupů výrobků na jedno použití
  • tištěných letáků
  • balené vody
 • Osvěta občanů a jejich motivace – PAYT, door-to-door sběr odpadu

Příklady dobré praxe – Jihlava

Město Jihlava dlouhodobě usiluje o co nejnižší produkci odpadu. Řídí se mottem „Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“ (Mahátma Gándhí). Na svém webu pravidelně aktualizují informace týkající se předcházení vzniku odpadu, rady, jak upravit chod domácnosti či způsob nakupování, zajímavé tipy najdete například zde.

Město má zavedený Program zodpovědného nakládání s odpady.Program vznikl v polovině roku 2014 v souvislosti s pilotním projektem, kdy jsme od rodinných domů v příměstských obcích Zborná a Pávov zkoušeli zavést svoz bioodpadu. Každá domácnost, která se chtěla do pilotního projektu zapojit, musela v souvislosti s přidělením nádoby na bioodpad požádat současně i o snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu z 1 x týdně na 1x za 14 dní,“ uvádí k programu Zuzana Krausová z Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy.

Varianta pro rodinné domy i bytovky

„Abychom motivovali i ostatní domácnosti v rodinných domech ke snížení frekvence svozu SKO, vznikla pro rodinné domy varianta „Třídím zodpovědně a má to smysl“, která spočívala v přidělení odpovídající velikosti nádoby na SKO na počet osob v dané nemovitosti, na jejím 14ti denním svozu a počtu trvalých pobytů na dané adrese. Motivací pro občany tak byla úleva z poplatku za systém nakládání s odpady. Výše úlevy se v průběhu let mění v závislosti na množství vytříděného odpadu. Abychom motivovali také občany bytových domů, u kterých jsme neplánovali snížit frekvenci svozu SKO, byla připravena varianta „Vím kam s odpadem“, která spočívá v odevzdávání odpadů na sběrném dvoře a sbírání návštěv na Odpadovou kartu či Jihlavskou - karta na MHD. Od března roku 2016 byla následně plošně snížena frekvence svozu SKO u rodinných domů z 1 x týdně na 1x za 14 dní a současně byly tyto domy automaticky registrovány do Programu,“ doplňuje informace Zuzana Krausová.

Nízká produkce směsného komunálního odpadu

2019 7 273 t/rok
2020 7 399 t/rok
2021 7 538 t/rok

V roce 2020 byla produkce SKO na 1 obyvatele za rok 144,50 kg. Udržovat produkci směsného komunálního odpadu na nižších hodnotách není jednoduché, což potvrzují slova Zuzany Krausové: „Snižovat produkci odpadů je velmi složité, neboť pracujete mnohdy s lidmi, kteří se o životní prostředí nezajímají, a tak je těžké je motivovat k omezování produkce odpadu. Nejedná se totiž pouze o produkci SKO ale i o tříděný odpad, jehož množství stále roste. Ukazuje se, že někteří lidé i v této době ani netřídí, natož aby snižovali produkci odpadů. Tudíž jsme se smířili s tím, že některá skupina obyvatel prostě třídit nebude a je třeba pracovat s těmi, kteří jsou třídění nakloněni.“

Produkce vytříděného papíru, plastů a bioodpadu

Rok Papír Plast Bioodpad
2019 1 421 t/rok 813 t/rok 2 312 t/rok
2020 1420 t/rok 905 t/rok 2 513 t/rok
2021 1456 t/rok 974 t/rok 2 418 t/rok

Osvěta občanů je nutností

„Nejvíce seosvědčuje neustálé vysvětlování a osvěta, finanční úleva na poplatku je samozřejmě také příjemným bonusem. Je třeba o odpadech mluvit, popisovat, jak se s odpadem nakládá a jaké to má všechno souvislosti. I proto jsme se v roce 2019 pustili do intenzivní osvětové kampaně „Jihlava bez odpadu? Beze všeho!“,“ uvádí Krausová a doplňuje: „Dále se nám osvědčilo nastavení velikosti nádob na SKO s ohledem na počet osob v dané nemovitosti, kdy alespoň trochu regulujeme množství produkovaného SKO. Zahušťování sběrné sítě kontejnerů na tříděný odpad je samozřejmě nedílnou součástí.“

Osvěta cílí především na omezování jednorázových výrobků a propagování způsobů, jak odpady nevytvářet. „Připravili jsme plakáty, které jsou umístěny na trolejbusech, uspořádali jsme výstavu v městské knihovně, pouštěli spoty v rádiu, nechali našít opakovaně použitelné sáčky na pečivo, ovoce, zeleninu,“ vyjmenovává Krausová možnosti, jak občanům přiblížit potřebné informace.

Re-use centrum

V roce 2020 vzniklo na sběrném dvoře menší RE-USE centrum, kam lidé dávají věci, jež by jinak vyhodily a které může využít někdo, komu ještě poslouží. „Lidé RE-USE centrum hojně využívají, proto bychom do budoucna rádi vytvořili velké centrální RE-USE s dílnami i pro odkládání nábytku a objemnějších věcí,“ přibližuje Zuzana Krausová další plány města.

Máte dotazy týkající se předcházení vzniku odpadu? Můžete se obrátit na odborníky z naší Poradny:

Poradna3.png

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ (3).png

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema